Behandeling na corona

Het coronavirus heeft een grote impact op ons leven. Veel mensen die met corona in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care hebben gelegen alsook mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt, wachten na hun ziekte vaak nog een langdurige herstelperiode. Hun conditie en spierkracht zijn vaak zodanig verminderd, dat ze na het lopen van een trap volledig zijn uitgeput. Om deze of andere klachten goed aan te pakken, is een speciale behandeling na corona noodzakelijk. MiCare heeft in samenwerking met diverse huisartsen een programma samengesteld om cliënten met fysieke en/of psychische klachten na corona te begeleiden.

Afbeelding: Harryarts – www.freepik.com

Kenmerkende symptomen na corona

Veel mensen houden na corona klachten. Deze klachten variëren per persoon. Voorbeelden van klachten zijn:

 • Ademhalingsproblemen
 • Longproblemen
 • Spierzwakte
 • Verminderde conditie
 • Gewrichts- en spierklachten
 • Gewichtsverlies
 • Vermoeidheid
 • Problemen met de uitvoer van dagelijkse handelingen
 • Psychische en/of emotionele klachten
 • Cognitieve problemen (hierbij kunt u denken aan geheugen- en concentratieproblemen)

Cliënten die met corona op de intensive care hebben gelegen, hebben een verhoogde kans op PICS (het Post Intensive Care Syndroom). PICS is een verzamelnaam voor klachten waarvan cliënten na een opname op de intensive care last kunnen krijgen. Voorbeelden van PICS-klachten zijn spierzwakte, kortademigheid, concentratiestoornissen, gewichtsverlies en angst– en depressieklachten.

Behandeling bij MiCare. Voor wie?

Ons corona-behandelprogramma is bedoeld voor mensen die het coronavirus hebben gehad en daarvan nog klachten houden. Het programma is ontwikkeld voor cliënten die op de intensive care of op een andere afdeling in het ziekenhuis hebben gelegen, alsook voor mensen die in thuisisolatie hebben gezeten.

MiCare is als poliklinisch revalidatiecentrum echter niet ingericht op de zwaardere gevallen van corona. Dit zijn cliënten die beademingsafhankelijk of bedlegerig zijn en/of klinisch opgenomen moeten worden.

Pand MiCare Revalidatie

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van uw klachten en beperkingen kunt u bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek. Bij enkelvoudige problematiek krijgt u alleen fysiotherapie, ergotherapie of diëtetiek. Heeft u bijvoorbeeld alleen last van een verminderde conditie, dan krijgt u alleen fysiotherapie. Heeft u meerdere samenhangende problemen die het dagelijks functioneren voor u belemmeren, dan komt u in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie bij fysieke problematiek of voor geestelijke gezondheidszorg bij psychische problematiek.

Revalidatie

Bij een revalidatietraject werken wij nauw samen in een interdisciplinair behandelteam dat bestaat uit een revalidatiearts, assistent revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en diëtist. Tijdens het traject heeft u een afspraak bij alle bovengenoemde disciplines. Het revalidatietraject wordt geleid door een revalidatiearts. Hij/zij coördineert het volledige revalidatieproces voor elke cliënt en heeft daarbij ook de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. De revalidatiearts stelt de diagnose en geeft uitleg. Elke discipline kijkt vervolgens hoe zij invulling hieraan kunnen geven.


Bekijk onze vlogs over revalideren bij MiCare

GGZ

Wanneer psychische klachten het hoofdprobleem bij u zijn, kunt u doorverwezen worden voor Basis of Gespecialiseerde GGZ. Lichte tot matige psychische problemen worden binnen de Basis GGZ behandeld, en zwaardere psychische problematiek binnen de Specialistische GGZ.

Tijdens het eerste gesprek, ook wel het screeningsgesprek genoemd, vult u een of meerdere vragenlijsten in. Na dit gesprek volgt een intakegesprek waarin dieper wordt ingegaan op de klachten en uw hulpvraag. Uw antwoorden op de vragenlijsten worden ook tijdens dit gesprek besproken. In het daarop volgende adviesgesprek krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor behandeling en indien ja, hoe deze behandeling eruit ziet.

Onze GGZ-afdeling werkt nauw samen met onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten. Naast een GGZ-traject kunt u gemakkelijk ook fysiotherapie bij ons volgen. U vindt bij ons alle zorg onder één dak.

Hieronder vindt u informatie over wat u kunt verwachten van elke afzonderlijke discipline.

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten helpen u bij houdings- en bewegingsproblemen alsook bij het voorkomen, verhelpen dan wel verminderen van lichamelijke klachten en bij het bevorderen van een juiste beweging en houding. Heeft u na corona last van een afname in spiermassa, gewrichtsklachten, een verminderde conditie en/of spierkracht? Onze fysiotherapeuten helpen u om op een verantwoorde manier uw gezondheid te verbeteren.

Tijdens uw eerste afspraak met de fysiotherapeut, brengt de fysiotherapeut uw fysieke problemen in kaart en vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Samen met u worden vervolgens doelen opgesteld die u binnen de fysiotherapie graag wilt bereiken.

Mogelijke doelen zijn:

 • Het verbeteren van de fysieke conditie;
 • Het overwinnen van angst voor inspanning/beweging;
 • Het vergroten van de mobiliteit, bijvoorbeeld het verbeteren van het (trap)lopen;
 • Het verbeteren van het zelfstandig uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven;
 • Het stimuleren tot (het volhouden van) een gezonde leefstijl.

Aan de hand van diverse oefeningen, advies en begeleiding helpen wij uw doel op een verantwoorde manier te realiseren.

Fitnesstraining bij MiCare

Ergotherapie

Door corona kan het zijn dat uw spiermassa sterk is afgenomen. Door deze afname kunnen dagelijkse activiteiten, zoals lopen, fietsen, tillen, traplopen, aankleden en misschien zelfs eten, moeilijker voor u zijn. Ergotherapie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven door mensen te helpen die door lichamelijke en psychische beperkingen, problemen ondervinden in hun dagelijks handelen.

Onze ergotherapeut brengt tijdens het eerste gesprek met u in kaart welke belemmeringen u in uw dagelijks leven ervaart en waar uw hulpvragen liggen. Vervolgens worden ook diverse metingen/testen verricht. Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de verschillende metingen/testen wordt een op maat gemaakt behandelprogramma opgesteld. Samen met uw ergotherapeut stelt u doelen op waaraan u tijdens het traject binnen de ergotherapie wilt werken.

Mogelijke doelen zijn:

 • Het verbeteren van het (trap)lopen;
 • Het verbeteren van de arm-/handfunctie;
 • Het leren omgaan met de beschikbare energie.

Psychologie

Corona kan een enorme impact hebben op cliënten die door corona heftig ziek zijn geworden alsook voor hun naasten. Zo ontving u gedurende uw ziekte weinig tot geen bezoek; werd u wellicht door zorgverleners in beschermpakken geholpen of werd u misschien naar een ander ziekenhuis verplaatst. Corona kan angst, depressie, PTSS (Posttraumatische Stressstoornis), onzekerheid, maar ook verdriet veroorzaken. Psychische hulp is vaak noodzakelijk om het normale leven weer te kunnen oppakken. Onze psychologen helpen u graag om een dergelijke ingrijpende gebeurtenis als corona op een goede manier te verwerken en er op een gezonde en verantwoorde manier hiermee te leren omgaan.

Tijdens het intakegesprek met een van onze psychologen, brengt de psycholoog uw gezondheid en uw klachten in kaart. Samen met u bespreekt de psycholoog uw doelen waaraan u wilt werken.

Mogelijke doelen zijn:

 • Het verminderen van depressieve symptomen en/of angstklachten;
 • Het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis gericht op COVID-19;
 • Het creëren van een stabiele stemming;
 • Het leren accepteren van beperkingen;
 • Het stimuleren van een actieve levensstijl;
 • Het optimaal hervatten van het arbeidsproces of vrijetijdsbesteding.

Diëtetiek

Voor herstel en revalidatie na corona is in veel gevallen ook zeer intensieve begeleiding van een diëtist noodzakelijk. Veel cliënten kampen na corona vaak met een verstoorde voedingstoestand. Er kan sprake zijn van ondervoeding, maar ook van overgewicht, waarbij de cliënt een relatief lage spiermassa heeft en een hoge vetmassa. Vaak ondervinden ze ook problemen met reuk- en smaakverlies, misselijkheid, braken, diarree en slik- en kauwproblemen.

Tijdens uw eerste afspraak met onze diëtist wordt gekeken of er sprake is van een mogelijk gewichtsverlies en van ondervoeding. De diëtist zal u diverse vragen stellen over uw gezondheid, medicatiegebruik en uw klachten. Op basis van deze informatie zal zij het behandelplan opstellen en zal ze samen met u uw doelen bepalen.

Mogelijke doelen binnen de diëtetiek zijn:

 • Het verbeteren van de voedingstoestand;
 • Het ondersteunen bij het verminderen/verbeteren van klachten;
 • Het stimuleren van de optimale combinatie van voeding en beweging.

Alle bovengenoemde disciplines werken nauw met elkaar samen. Op deze manier kunnen we u de beste zorg bieden die u nodig heeft. Wilt u meer weten over onze behandelmogelijkheden na corona? Neem dan contact op met ons via 045 – 785 14 80 of via info@micare-health.nl. Wilt u bij ons in behandeling? Vraag dan uw huisarts of specialist naar een verwijzing.

Labels: corona,