Behandelduur en -traject

Bij MiCare Revalidatie duurt een revalidatietraject ongeveer 3 á 4 maanden. Hieronder vindt u een overzicht van hoe zo’n revalidatietraject eruit ziet:

  • Week 1: Pre-intakegesprek met de assistent revalidatiearts en het invullen van vragenlijsten.
  • Week 2: Er vindt een consult plaats met de revalidatiearts (intake). Aan de hand van het consult stelt de revalidatiearts het definitieve behandelplan op. De revalidatiearts stelt de diagnose en bepaalt welke behandelingen u zal krijgen. Tevens vindt er ook een afspraak plaats met de ergotherapeut.
  • Week 3: Afspraken met psycholoog en fysiotherapeut. Vervolgens wordt er in overleg besloten welke behandelingen u zal gaan volgen.
  • Week 4: De afspraken met alle benodigde disciplines (fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, diëtetiek en maatschappelijk werk) zullen worden gepland.
  • Week 4 t/m week 11: De behandelingen zullen plaatsvinden. In deze tijd vinden er ook nog twee tussenevaluaties plaats met de revalidatiearts.
  • Week 11: De afspraken bij alle benodigde disciplines worden gepland worden voor de laatste 4 weken van het behandeltraject en er wordt indien nodig bijgestuurd.
  • Week 12 t/m 15: Behandelingen.
  • Week 15: Het verloop van het traject wordt geëvalueerd met de zorgcoördinator en er vindt nog een nazorggesprek plaats met de maatschappelijk werker.
  • Week 16/17: Er zal een eindconsult plaatsvinden met de revalidatiearts en zal de behandeling worden geëvalueerd.

Dit is een indicatie van hoe een behandeltraject kan verlopen. Dit kan mogelijk verschillen van hoe uw eigen traject zal verlopen.