Behandelteam

Revalidatiearts

De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. Hij/zij stelt de diagnose, geeft uitleg hierover, verduidelijkt revalidatiehulpvragen en stelt samen met u de revalidatiedoelen op. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces.

Assistent revalidatiearts
De assistent revalidatiearts brengt alle problematiek (zorginhoudelijk) in kaart en geeft algemene uitleg over MiCare en de behandelingen die worden verzorgd. Daarnaast heeft de assistent revalidatiearts een coördinerende rol gedurende uw revalidatie behandeling. Zij volgt het traject en evalueert de behandeling samen met u. De assistent revalidatiearts is daarom ook altijd het aanspreekpunt gedurende de revalidatie behandeling.

Psycholoog

De psycholoog biedt begeleiding bij de verwerking van lichamelijk of psychisch letsel en voor informatie hierover. Zo bespreekt u met de psycholoog hoe u met uw beperkingen omgaat en met de diverse sociale en emotionele gevolgen daarvan. De psycholoog stelt u vragen, geeft praktische tips en denkt mee over mogelijke oplossingen. Daarnaast richt de psycholoog zich zowel op de manier van denken als het doen en laten van de cliënt en zal er ook gebruik worden gemaakt van ontspanningstechnieken.

Fysiotherapeut

Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het versterken van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut geeft advies hoe u beter of anders kunt bewegen. U leert oefeningen en houdingen aan waardoor spieren en gewrichten weer beter gaan werken. U doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van uw spierkracht en uw conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van het evenwicht.

Ergotherapeut

De ergotherapeut gaat samen met u aan de slag om praktische oplossingen te vinden voor moeilijkheden die u in de dagelijkse bezigheden ondervindt. U oefent allerlei dagelijkse dingen. De ergotherapeut kan u begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van uw energie over de dag en kan u adviseren over hulpbronnen in uw (thuis)omgeving.

PMT

De psychomotorisch therapeut werkt middels bewegingsgericht en lichaamsgerichte methodieken samen met u aan uw klachten. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Dit helpt vervolgens om uw klachten en problemen anders te benaderen.