Cliënten herkennen MiCare-waarden

Uit een waardenonderzoek dat wij onlangs hebben uitgevoerd, blijkt dat cliënten MiCare herkennen in de MiCare-waarden (Samen, Dichtbij, Focus, Toegankelijk en Enthousiast en Motiverend). Daarnaast blijken ook de waarden Kwaliteit en Geborgenheid bij ons te passen.

MiCare-waarden

Wij hechten waarde aan de MiCare-waarden. Deze waarden laten zien waarvoor wij staan en wat wij belangrijk vinden. De MiCare-waarden staan centraal in ons werk. Het is voor ons van belang dat cliënten ons herkennen in onze waarden. We zijn dan ook verheugd over het positieve resultaat van dit onderzoek. Ook zijn we trots dat waarden als Kwaliteit en Geborgenheid ons worden toebedeeld. In ons werk streven we naar het beste voor elke cliënt. Dit betekent dat we maatwerk bieden om een behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de klachten en wensen van elke cliënt. Verder dragen wij zorg voor een prettige, warme sfeer in huis, zodat cliënten zich bij ons veilig en op hun gemak voelen.