Diëtetiek

Wilt u graag iets veranderen aan uw eetgewoonten of leefstijl? Heeft u overgewicht of wilt u begeleiding bij het verbeteren van uw eetgewoonten en voedingspatroon? Met al uw vragen over voeding kunt u bij onze diëtist terecht.

Wat doet een diëtist?

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en diëten. Zij geeft advies bij vragen of klachten die betrekking hebben tot voeding. Daarnaast begeleidt de diëtist mensen die bijvoorbeeld willen afvallen of aankomen, alsook mensen met specifieke klachten die anders of aangepast moeten eten. De diëtist helpt mensen hun eetgedrag blijvend te veranderen.

DIETISTE
Love icon

Met welke vragen kunt u bij de diëtist terecht?

Onze diëtist behandelt volwassenen en ouderen met vragen en/of klachten op het gebied van voeding en diëten. U kunt onze diëtist inschakelen bij:

 • Algemene vragen over voeding en leefstijl
 • Overgewicht
 • Ondergewicht
 • Ongewenst gewichtsverlies
 • Maag- en darmklachten, zoals een prikkelbare darm, opgeblazen buik, ziekte van Crohn of zuurbranden
 • Stoelgangproblemen, zoals diarree of obstipatie
 • Diabetes Mellitus
 • Hart- en vaatziekten
 • COPD
 • Hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol
 • Voedselintolerantie/-allergie
 • Vitaminetekort
 • Voedingsvragen bij kanker
 • COVID-19

Werkwijze

Intake
Uw eerste afspraak bij MiCare is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek probeert de diëtist een zo goed mogelijk beeld van uw persoonlijke situatie te krijgen. Ze zal hierbij vragen stellen over uw thuissituatie, uw werk, leefstijl, uw drink- en eetgewoonten en uw medicatiegebruik. Vervolgens gaat ze uitgebreid in op uw klachten om uw hulpvraag helder te krijgen. Ook voert zij een lichaamsanalyse uit, waarbij u gemeten en gewogen wordt.

Naar aanleiding van dit onderzoek stelt de diëtist samen met u een realistisch behandeldoel op waaraan u wilt werken. Vervolgens wordt een persoonlijk op maat gemaakt voedingsadvies opgesteld. Hierbij bekijkt de diëtist wat u nodig heeft en wat er binnen uw huidig voedingspatroon kan worden aangepast. Bovendien houdt de diëtist rekening met uw leeftijd, lichaamssamenstelling, beweegpatroon, wensen, voorkeuren, medicatiegebruik alsook eventuele klachten of aandoeningen. Het advies bestaat uit een op maat gemaakt voorbeelddagmenu of uit verschillende richtlijnen.

Vervolgconsulten
Een vervolgconsult duurt 15 á 30 minuten. De frequentie van de consulten verschilt per persoon. Tijdens elk consult wordt de voortgang besproken. Afhankelijk van uw vraag is het mogelijk dat u opnieuw wordt gewogen om te controleren of u resultaten heeft behaald. Bovendien bekijkt de diëtist hoe het met u gaat. Zijn uw klachten verminderd? Heeft u uw doel(en) al behaald, maar ook hoe ervaart u het dieet of de adviesrichtlijnen? Wat vindt u fijn en wat vindt u minder fijn? Indien noodzakelijk, wordt het advies bijgesteld.

Daarnaast ontvangt u tijdens deze consulten meer informatie op het gebied van voeding en leefstijl. Denk hierbij aan het lezen van etiketten, bewust en mindful eten, gezond eten tijdens feestdagen, het maken van verstandige keuzes in een restaurant of op een feestje, enz.

Bij MiCare werken behandelaars nauw met elkaar samen. Waar nodig wordt de expertise gevraagd van andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en psychologen.

Persoonlijke zorg

Behandelaren

Denise Mommers

diëtist

Vergoeding

In het basispakket van uw zorgverzekering is 3 uur diëtetiek per kalenderjaar opgenomen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren diëtetiek. Dit kunt u in uw polis terugvinden. Houd er echter rekening mee dat diëtetiek onder het wettelijk eigen risico valt. Dit betekent dat u eerst het eigen risico moet betalen, mocht deze nog niet aan andere zorgkosten zijn opgegaan. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

No-show

Helaas komt het wel eens voor dat cliënten zonder af te zeggen niet op hun afspraak verschijnen. Dit is niet alleen vervelend, maar ook had een andere cliënt in deze gereserveerde tijd geholpen kunnen worden. Om het niet nakomen van afspraken zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen wij een ‘no-show tarief’ hanteren.

Heeft u een afspraak en zegt u deze korter dan 48 uur van tevoren af of helemaal niet? Dan kunnen wij het no-show tarief in rekening brengen. Voor eerstelijnszorg (diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie of handtherapie) is dit tarief € 45,-. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.
Bent u verhinderd? Voorkom een no-show tarief door minstens 48 uur van tevoren uw afspraak telefonisch via 045 – 785 14 80 te annuleren. Wij verzetten uw afspraak graag voor u

Meer informatie?

Voor al uw vragen over voeding en diëten kunt u terecht bij onze diëtist. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met onze diëtist? Neem dan contact met ons op via 045 – 785 14 80 of gebruik ons contactformulier [verwijzen].