Ergotherapie2023-09-05T13:12:00+02:00

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Door een aandoening/ziekte, een beperking, ouderdom of een ongeval kunt u problemen ondervinden in uw dagelijks leven. Bepaalde handelingen, taken of activiteiten kunt u niet meer uitvoeren, zoals u gewend was of zoals u graag zou willen. Ergotherapie kan u helpen om de regie in eigen hand te houden. Aan de hand van advies, aanpassingen, oefeningen en/of eventueel hulpmiddelen kunt u vaak op een verantwoorde en veilige manier uw activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig blijven uitvoeren naar uw eigen mogelijkheden.

Video

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van het uitvoeren van dagelijkse handelingen die door lichamelijke en/of psychische problemen niet meer naar wens kunnen worden uitgevoerd. Hierbij gaat het om handelingen die voorheen vanzelfsprekend gingen en die vaak op de automatische piloot werden gedaan. Dit kunnen handelingen zijn gericht op uw zelfredzaamheid/het huishouden (denk aan opstaan, aankleden, brood smeren, koken en/of boodschappen doen), uw werk (zoals het uitvoeren van bepaalde taken en/of autorijden) en/of uw vrije tijd (bijvoorbeeld het uitvoeren van een hobby). Een ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden en oplossingen, zodat u die dagelijkse handelingen of activiteiten weer optimaal kunt uitvoeren.

Love icon

Met welke klachten kunt u bij de ergotherapeut terecht?

Ergotherapie kan ingezet worden bij diverse soorten aandoeningen, waaronder chronische pijnklachten, (a-)specifieke rugklachten, reumatische aandoeningen, vermoeidheidsklachten, arbeidsgerelateerde klachten, handklachten, valpreventie en post COVID-klachten.
Neem contact op met een ergotherapeut van MiCare:

  • Als u problemen ervaart bij het uitvoeren van uw werk;
  • Als u uw hobby en/of sport niet meer naar behoren kunt uitvoeren;
  • Als u moeite heeft met het verdelen van uw energie;
  • Als uw partner of ouder steeds meer dingen vergeet.
  • Als u moeite heeft met het doen van uw dagelijkse activiteiten, zoals wassen, aankleden, koken, het doen van boodschappen, stofzuigen, etc.;
  • Als u pijnklachten ervaart;
  • Als u problemen ervaart om vanuit een bed of stoel omhoog te komen;
  • Als u moeite heeft met het verplaatsen binnen- en of buitenshuis;

Werkwijze

MiCare richt zich in de eerstelijnsergotherapie op volwassenen en ouderen die beperkingen ervaren in het dagelijks functioneren. Een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist is niet noodzakelijk. U kunt zelf ook direct beroep doen op een ergotherapeut. Dit wordt ook wel ‘Directe Toegang Ergotherapie’ genoemd. Onze ergotherapeuten zijn DTE geschoold.

Eerste afspraak
Uw eerste afspraak bij MiCare is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek maakt de ergotherapeut kennis met u. U bespreekt met welke activiteiten u moeite heeft en wat u graag weer zou willen kunnen doen. Afhankelijk van uw klachten, kan verder onderzoek noodzakelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan observatie of een huis- of werkbezoek.

Samen met de ergotherapeut stelt u vervolgens realistische behandeldoelen op waaraan u tijdens de behandeling wilt werken. De behandeling kan bestaan uit oefeningen, praktische training, aanpassingen, advies, hulpmiddelen of een combinatie hiervan. Zo kan het zijn dat u leert om bepaalde activiteiten opnieuw aan te leren of op een andere manier uit te voeren, waardoor dit weer makkelijker gaat. Wanneer dit niet voldoende is of niet mogelijk is, zoekt de ergotherapeut naar andere oplossingen, zoals een hulpmiddel of aanpassingen van taken of uw omgeving.

Bovendien kunt u met ergotherapie leren hoe u met uw klachten kunt omgaan en uw belastbaarheid kunt vergroten. Heeft u bijvoorbeeld stress, dan helpt ergotherapie u stress te herkennen en te verminderen om uw leven meer in balans te brengen.

Omdat iedereen klachten anders ervaart, wordt een behandeling altijd op maat gemaakt. Elke behandeling bij MiCare heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Tussenevaluaties
De ergotherapeutische behandeling wordt tussentijds met u geëvalueerd. Hierbij kijkt de ergotherapeut naar uw doelen. Heeft u uw doel(en) al behaald, maar ook hoe ervaart u de behandeling? Wat vindt u fijn en wat vindt u minder fijn? Indien noodzakelijk wordt de behandeling en/of doel(en) aangepast. Bij MiCare werken behandelaars nauw met elkaar samen. Waar nodig wordt de expertise gevraagd van andere disciplines.

Wanneer alle behandeldoelen aan bod zijn gekomen en uw vragen beantwoord zijn, wordt de behandeling afgerond. Na het afronden van de ergotherapie, kunt u altijd op een later moment bij (nieuwe) vragen opnieuw gebruik maken van ergotherapie (rekening houdend met uw vergoeding).

Persoonlijke zorg

Behandelaren

rick

Rick Loneus

ergotherapeut/handtherapeut

Bo

Bo Jacobs

ergotherapeut

Vita

Vita Simons

ergotherapeut

Vergoeding

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Per kalenderjaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie. Houd er rekening mee dat ergotherapie onder het eigen risico valt. Dit betekent dat u het eigen risico moet betalen, mocht deze nog niet aan andere zorgkosten zijn opgegaan. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

Naast de vergoeding vanuit uw basispakket is het ook mogelijk dat u recht heeft op extra behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer dit bij uw eigen zorgverzekeraar.

No-show

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

* Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

De kosten voor een no-show hebben wij als volgt opgesteld:

Heeft u een afspraak gepland staan bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist en u meld zich te laat af of verschijnt niet op de afspraak, dan zijn de no-show kosten voor de afspraak als volgt;

€ 25,00 voor een consult van 30 minuten en € 50,00 voor een consult van 60 minuten. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen met een van onze ergotherapeuten? Neem dan contact met ons op via 045 – 785 14 80 of gebruik ons contactformulier

Blijf

Nieuws

25 januari: dag van het werkgeluk in de zorg

January 25, 2022|

25 januari: de dag van het werkgeluk in de zorg. 🍀 𝗪𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗲𝗹𝘂𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗷𝗼𝘂? 🍀 Bij MiCare vinden we ons werkgeluk en het daaruit voortvloeiende werkplezier van onschatbare waarde. Wil je weten wat werkgeluk voor onze medewerkers betekent? Check dan onderstaande filmpje en ontdek waar ze blij van worden, wat ze belangrijk vinden en waar ze energie van krijgen. #dagvanhetwerkgelukindezorg #plezier #teamspirit #micare#atmicarewecare #samengelukzaaien #samenoogsten #ggz #revalidatie#werkgeluk NB.: Deze film is gemaakt volgens de huidige covid richtlijnen: klachtenvrij en met de inachtneming van de anderhalve meter regel. Muziek credits: The Orchard Enterprises Happy (In the Style of [...]

Go to Top