Fysiotherapie

Ervaart u beperkingen op het gebied van bewegen? Bent u gevallen? Heeft u een sportblessure opgelopen, een verkeerde beweging gemaakt of een verkeerde houding aangenomen? Het gevolg is dat u pijn voelt, minder goed kracht kunt uitoefenen en/of bepaalde bewegingen niet meer of niet goed meer kunt maken. Mogelijk bent u ziek geweest of heeft u een operatie ondergaan waarna uw algehele conditie en spierkracht zijn verminderd. In deze en ook andere situaties kan fysiotherapie u helpen het herstel te bevorderen, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer zo snel mogelijk op een gezonde manier kunt oppakken.

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die met bewegen te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan klachten aan spieren, banden, gewrichten en zenuwen. Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo optimaal mogelijk kunt (blijven) bewegen. Om dit te bereiken, past de fysiotherapeut verschillende behandelingen en oefeningen toe en geeft hij/zij advies.

Love icon

Met welke klachten kunt u bij de fysiotherapeut terecht?

Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor uiteenlopende klachten aan het bewegingsapparaat. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Lage rugpijn of nekklachten als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde houding of beweging;
  • Een verminderde algehele conditie en/of spierkracht als gevolg van een operatie of een ziekte/aandoening, zoals CVA of COPD;
  • (Sport)blessures;
  • Pijnklachten aan gewrichten en spieren als gevolg van reuma of artrose;
  • Problemen met bewegen, zoals opstaan, zitten, lopen en/of traplopen;
  • Angst om te vallen of evenwichtsproblemen (valpreventie);
  • Bij herstel na COVID-19;

  • Voor revalidatie

Werkwijze

Intake en behandeling

Het is mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist u doorverwijst naar ons voor fysiotherapie. U kunt echter ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut. In beide gevallen is uw eerste afspraak bij MiCare het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de fysiotherapeut uw hulpvraag en brengt hij/zij uw klachten in kaart. Hierbij wordt gekeken naar wat u niet meer of niet goed meer kunt, en wat u graag weer zou willen kunnen doen. Aan de hand van een lichamelijk onderzoek wordt uw klacht uitgebreid onderzocht.

Naar aanleiding van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek wordt een diagnose gesteld. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Hierbij wordt rekening gehouden met uw hulpvraag, uw wensen, behoeften en uw mogelijkheden.

Omdat iedereen klachten anders ervaart, wordt een behandeling altijd op maat gemaakt. Elke behandeling bij MiCare heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Een fysiotherapeutische behandeling kan onder andere bestaan uit bewegingstherapie, tapen en/of het geven van advies. Wij behandelen cliënten individueel alsook in groepen. Tijdens het traject behandelt, begeleidt en adviseert uw fysiotherapeut u, zodat u zo optimaal mogelijk uw dagelijks leven weer kunt voortzetten. Daarbij leert u hoe u door verantwoord bewegen verdere klachten kunt voorkomen of beperken.

Tussenevaluatie

Tijdens het behandeltraject vinden regelmatig tussenevaluaties plaats. Bij dergelijke evaluaties bekijkt de fysiotherapeut hoe het met u gaat. Zijn uw klachten verminderd? Heeft u uw doel(en) al behaald, maar ook hoe ervaart u de behandeling? Wat vindt u fijn en wat vindt u minder fijn? Indien noodzakelijk wordt de behandeling aangepast. Bij MiCare werken behandelaars nauw met elkaar samen. Waar nodig wordt de expertise gevraagd van andere disciplines, zoals een ergotherapeut.

Nadat u uw behandeldoel heeft behaald en u weer naar wens kunt bewegen, wordt het behandeltraject afgesloten. Dit gebeurt aan de hand van een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek bespreekt u met de fysiotherapeut hoe de behandeling is verlopen en hoe u deze heeft ervaren. Daarnaast wordt er gekeken naar de behaalde resultaten en wordt besproken hoe u terugval kunt voorkomen.

Persoonlijke zorg

Behandelaren

Mark Van Oeffelen

Fysiotherapeut

Portrait_Placeholder

Anouk Janssen

Fysiotherapeut

Vergoeding

Fysiotherapie zit niet in het basispakket maar wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering mits u hiervoor verzekerd bent. Dit kunt u terugvinden in uw polis. Dit betekent dat u eerst het eigen risico moet betalen, mocht deze nog niet aan andere zorgkosten zijn opgegaan. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

No-show

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

* Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

De kosten voor een no-show per 2022 hebben wij als volgt opgesteld:

Heeft u een afspraak gepland staan bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist en u meld zich te laat af of verschijnt niet op de afspraak, dan zijn de no-show kosten voor de afspraak als volgt;

€ 25,00 voor een consult van 30 minuten en € 50,00 voor een consult van 60 minuten Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Meer informatie?

Voor al uw vragen over fysiotherapie kunt u terecht bij een van onze fysiotherapeuten. Wilt u een afspraak maken met onze fysiotherapeut? Neem dan contact met ons op via 045 – 785 14 80 of gebruik ons contactformulier via de contactbutton.