GGZ

MiCare GGZ

Naast op maat gemaakte medisch specialistische revalidatiezorg biedt MiCare ook op maat gemaakte GGZ-behandelingen voor cliënten met psychische klachten, zoals depressies, angststoornissen en (onverklaarde) lichamelijke klachten (SOLK). Op deze manier zijn wij in staat om een breder scala aan lichamelijke en psychische klachten te diagnosticeren en te behandelen onder één dak.

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Wij bieden generalistische basis GGZ (GBGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) voor volwassenen en ouderen, ook met een licht verstandelijke beperking. De generalistische basis GGZ richt zich met name op cliënten met lichte tot matige klachten. De generalistische basis GGZ is tevens geschikt voor cliënten met chronische problematiek die terugval willen voorkomen. De gespecialiseerde GGZ behandelt cliënten met zwaardere en/of complexe klachten. Uw huisarts maakt op basis van de ernst van uw klachten een inschatting of u naar onze generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. In het kader van zinnige, zuinige en excellente zorg is het van belang dat u naar de juiste zorg wordt doorverwezen en geen zwaardere behandeling krijgt dan nodig is.

Uw behandeling

Kenmerkend van onze behandeling is dat wij niet naar één specifieke klacht kijken. Door onze brede kijk op gezondheid gaan we uit van de mens als geheel. Dit betekent dat wij ook kijken naar verbanden tussen symptomen en systemen. Een depressie bijvoorbeeld gaat vaak gepaard met vermoeidheidsklachten, een gebrek aan energie of een gewichtsverandering. Dankzij onze interdisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten kunt u bij ons ook voor ergotherapie, fysiotherapie en/of diëtetiek terecht. Bij ons vindt u alle zorg onder één dak. Op deze manier bieden wij u de beste behandeling die u nodig heeft voor uw klacht(en).

Het behandeltraject

Uw behandeltraject begint bij uw eerste afspraak met een psychiater of gespecialiseerde psycholoog. Dit wordt ook wel de regiebehandelaar genoemd. Tijdens dit gesprek (intake) bespreekt u uw klachten en vult u een of meerdere vragenlijsten in. De informatie uit dit gesprek en uit de vragenlijsten geeft een zo goed mogelijk beeld van uw klachten. De regiebehandelaar stelt vervolgens de diagnose vast en bepaalt welke behandeling het beste bij uw klachten aansluit. Deze informatie wordt uitgewerkt in een behandelplan en met u besproken. De behandelingen vinden poliklinisch plaats.

Vergoeding zorgverzekering

Zowel de basis GGZ als gespecialiseerde GGZ worden vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Behalve het wettelijk verplichte eigen risico hoeft u niets bij te betalen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarin staat aangegeven of u voor de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling? Neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80 of vul het aanmeldformulier in.

Bent u huisarts en wilt u cliënten met psychische klachten doorsturen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80, vul het verwijsformulier in of stuur uw verwijzing via Zorgdomein.