GGZ

MiCare GGZ

MiCare GGZ helpt volwassenen en ouderen met psychische klachten, zoals depressies, angststoornissen en (onverklaarde) lichamelijke klachten (SOLK). Wij bieden persoonlijke, op maat gemaakte geestelijke gezondheidszorg voor de generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Ons behandelaren team bestaat uit een psychiater, GZ psychologen, basis psychologen en een PMT-er (psychomotorisch therapeut). Op deze manier zijn wij in staat om een breder scala aan lichamelijke en psychische klachten te diagnosticeren en te behandelen onder één dak.

Wij bieden generalistische basis GGZ (GBGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) voor volwassenen en ouderen. De generalistische basis GGZ richt zich met name op cliënten met lichte tot matige klachten. De generalistische basis GGZ is tevens geschikt voor cliënten met chronische problematiek die terugval willen voorkomen. De gespecialiseerde GGZ behandelt cliënten met zwaardere en/of complexe klachten. Uw huisarts maakt op basis van de ernst van uw klachten een inschatting of u naar onze generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. In het kader van zinnige, zuinige en excellente zorg is het van belang dat u naar de juiste zorg wordt doorverwezen en geen zwaardere behandeling krijgt dan nodig is.

Kenmerkend van onze behandeling is dat wij niet naar één specifieke klacht kijken. Door onze brede kijk op gezondheid gaan we uit van de mens als geheel. Dit betekent dat wij ook kijken naar verbanden tussen symptomen en systemen. Een depressie bijvoorbeeld gaat vaak gepaard met vermoeidheidsklachten, een gebrek aan energie of een gewichtsverandering. Naast onze interdisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een psychomotorisch therapeut kunt u bij ons ook voor ergotherapie, fysiotherapie en/of diëtetiek terecht. Bij ons vindt u alle zorg onder één dak. Op deze manier bieden wij u de beste behandeling die u nodig heeft voor uw klacht(en).

Uw behandeltraject begint bij uw eerste afspraak met een psycholoog. Tijdens dit gesprek (intake) bespreekt u uw klachten en vult u een of meerdere vragenlijsten in. De informatie uit dit gesprek en uit de vragen- lijsten geeft een zo goed mogelijk beeld van uw klachten. Op basis van deze informatie wordt een diagnose vastgesteld. In overleg met u wordt bepaald welke behandeling het beste bij uw klachten aansluit. Deze informatie wordt uitgewerkt in een behandelplan en met u besproken. De be- handelingen vinden poliklinisch plaats.

Zowel de basis GGZ als gespecialiseerde GGZ worden vanuit de basis- verzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Behalve het wettelijk verplichte eigen risico hoeft u niets bij te betalen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarin staat aangegeven of u voor de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen.

Vanaf 2022 wijzigt de bekostiging van de GGZ, het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM)
Indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks voor u ingediend.
Hebben wij geen overeenkomst afgesloten, dan kan het zijn dat uw behandeling alleen wordt vergoed wanneer hier van
te voren toestemming voor is aangevraagd bij uw Zorgverzekeraar. U vindt dit terug in de polisvoorwaarden van uw gekozen Basisverzekering.

Momenteel is nog niet duidelijk met welke zorgverzekeraars wij een contract kunnen afsluiten voor 2022.

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling? Dit kan via uw Huisarts.

Bent u huisarts en wilt u cliënten met psychische klachten doorsturen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80, vul het verwijsformulier in of stuur uw verwijzing via Zorgdomein.

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat. Voor intakes binnen de GGZ hanteren we hiervoor 48 uur.

Tarieven

GGZ

INTAKE: mocht u onverhoopt niet op uw Intakeafspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

BEHANDELING: indien u niet op uw behandelafspraak kunt verschijnen, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken.

Heeft u een afspraak gepland staan en u meld zicht te laat af of u verschijnt niet op de afspraak? dan zijn de kosten voor de afspraak bij de psycholoog € 100,- per behandeluur en bij de GZ-psycholoog € 120,- per behandeluur. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Voorbeeld GGZ:
Heeft u een behandelafspraak van 60 minuten bij de psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 100,-.

Heeft u een intakegesprek van 90 minuten bij de GZ-psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 180,-

Bent u verhinderd?

Voorkom een no-show tarief door tijdig uw afspraak telefonisch via 045 – 785 14 80 te annuleren. Wij verzetten uw afspraak graag voor u.

Aandoeningen

Behandelingen