Persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Bij een persoonlijkheidsstoornis kan uw persoonlijkheid u zodanig in de weg zitten dat niet alleen u, maar ook uw naasten (uw familie en vrienden) hiervan hinder kunnen ondervinden. MiCare GGZ biedt een effectieve behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij u leert met deze aandoening om te gaan. Bent u gemotiveerd om uw klachten actief aan te pakken? Wilt u beter functioneren in relaties met uw partner, vrienden en/of collega’s? Wilt u negatieve gedachten leren om te zetten in positieve gedachten of heeft u misschien hulp nodig om heftige emoties beter onder controle te krijgen? Bij MiCare GGZ helpen wij u graag.

Mensen met een gezonde persoonlijkheid zijn in staat om hun gedrag aan te passen aan verschillende omstandigheden. Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis is dit lastig. Zij kunnen bijvoorbeeld extreem perfectionistisch, jaloers, impulsief, verlegen, afhankelijk of gevoelig zijn voor kritiek. Wanneer een of meerdere van deze persoonlijkheidstrekken voor problemen zorgen in uw dagelijks leven, op uw werk, op school en/of in relaties met uw partner, familie en vrienden, dan kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek.
U komt in aanmerking voor een behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis wanneer:

  • U lange tijd last heeft van een van de bovengenoemde persoonlijkheidstrekken
  • Wanneer deze stoornis ervoor zorgt dat u niet meer goed op uw werk of in relatie met anderen kunt functioneren (bijvoorbeeld door veel conflicten op het werk of heftige ruzies met uw naasten).

Omdat klachten bij een persoonlijkheidsstoornis per persoon kunnen verschillen, krijgt u bij MiCare GGZ een persoonlijke, op maat gemaakte behandeling. Voor een effectieve behandeling is het dan ook belangrijk dat u zelf wilt veranderen. Alleen als u zelf ook wilt om bijvoorbeeld heftige emoties beter onder controle te krijgen of beter om te leren gaan met conflicten, dan pas kan een behandeling effect hebben. Een persoonlijkheidsbehandeling bestaat meestal uit een combinatie van individuele behandeling door een (gz-)psycholoog en een psychiater, groepstherapie, huiswerkopdrachten en eventueel medicatie. Aanvullend kunnen ook andere vormen van therapie worden toegepast, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of assertiviteitstraining. Een behandeling helpt u om beter met uw persoonlijkheidsstoornis om te leren gaan. U leert beter met anderen te communiceren en leert uw emoties onder controle te houden. Bovendien helpt een dergelijke behandeling u uw zelfvertrouwen te versterken. De duur van een behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis is afhankelijk van de ernst van de klachten. Doordat persoonlijkheidsstoornissen al op jonge leeftijd ontstaan, zijn gedragspatronen vaak al ingesleten. Dit betekent dat een behandeling vaak langdurig en intensief is. Meestal duurt een dergelijke behandeling een jaar of langer.

Soms komt het voor dat een persoonlijkheidsstoornis gepaard gaat met een depressie, angststoornis, ADHD of ADD of een andere diagnose. Mocht dit voorkomen, dan passen wij onze behandeling hierop aan.
Behandelingen voor psychosociale zorg worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Er wordt géén eigen bijdrage in rekening gebracht, afgezien van het landelijk geldende eigen risico. Voor de vergoeding vanuit de basiszorg heeft u een verwijsbrief nodig. Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan deze voor u uitschrijven.

Aanmelden

Herkent u zich in het bovenstaande en wilt u uw klachten graag aanpakken? Onze psychologen en psychiater helpen u graag de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Wilt u meer informatie of wilt u graag een intakegesprek plannen? Neem dan contact met ons op via 045-785 14 80 of vul het [aanmeldformulier] in.

Neem contact op

Aandoeningen

Behandelingen