Aanmelding

Aanmelding

Om te revalideren bij MiCare Revalidatie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Zij kunnen u doorverwijzen via ZorgDomein of ons verwijsformulier invullen en deze opsturen. Ook kunt u zichzelf aanmelden bij MiCare. Dit kan telefonisch, maar ook via het aanmeldformulier op de website.

In overleg met de receptioniste kunt u een eerste intakegesprek inplannen. Vervolgens wordt er bij het intakegesprek gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om uw klachten te verminderen. Daarnaast stelt u persoonlijke doelen op. Mocht de revalidatiearts besluiten dat wij niets voor u kunnen betekenen, dan zorgen we ervoor dat u op de juiste plaats terecht komt.

Behandelplan en overeenkomst

Aan de hand van uw klachten, verwachtingen en wensen wordt samen met de revalidatiearts een persoonlijk behandelplan opgesteld met haalbare doelstellingen. Uiteraard krijgt u voordat u start uitgebreide informatie over de mogelijkheden. De belangrijkste afspraken over de behandeling worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst wordt gesloten tussen u (de revalidant) en de revalidatiearts. Het vastleggen van deze punten geeft duidelijkheid aan iedereen die bij de behandeling betrokken is. Daarnaast is het een garantie dat u voldoende informatie over de behandeling krijgt, zodat u weet waaraan u meedoet.

Legitimatie en verzekeringsbewijs

MiCare Revalidatie is wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren en te controleren. Neem daarom bij uw eerste bezoek aan MiCare een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). Neem ook bij het eerste bezoek uw verzekeringsbewijs mee.