Behandeltraject bij MiCare GGZ

Behandeltraject bij MiCare GGZ

Bij MiCare GGZ kunt u terecht voor generalistische basis GGZ (GBGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Heeft u lichte tot matige en niet complexe klachten? Dan komt u in aanmerking voor de generalistische basis GGZ. De basis GGZ behandelt klachten, zoals somberheid, depressie, stressklachten of een negatief zelfbeeld. Bij zwaardere en/of complexe klachten wordt u doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. De duur van uw GGZ-behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten.

Kenmerkend van onze behandeling is dat wij niet naar één specifieke klacht kijken. Door onze brede kijk op gezondheid gaan we uit van de mens als geheel. Dit betekent dat wij ook kijken naar verbanden tussen symptomen en systemen. Een depressie bijvoorbeeld gaat vaak gepaard met vermoeidheidsklachten, een gebrek aan energie of een gewichtsverandering. Dankzij onze interdisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten kunt u bij ons ook voor ergotherapie, fysiotherapie en/of diëtetiek terecht. Bij ons vindt u alle zorg onder één dak. Op deze manier bieden wij u de beste behandeling die u nodig heeft voor uw klacht(en).

Behandelmethoden

Omdat elke cliënt uniek is, is geen enkel traject bij ons hetzelfde. Bij ons krijgt u een behandeling op maat. Wij bieden verschillende behandelmethoden. Welke van de onderstaande behandelmethode voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van uw hulpvraag.

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of gewoon Mindfulness
  • Schematherapie
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
  • Problem Solving Treatment (PST)
  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
  • E-health (platform als MindDistrict)
  • Medicatie

Verschil in behandelmethoden tussen basis GGZ en gespecialiseerde ggz?

In de toekomst nieuwsberichten hierover schrijven en linken hiernaar.

Het behandeltraject in kaart gebracht

Weet u wat een behandeling voor psychische klachten precies inhoudt? Wat kunt u verwachten van een dergelijke behandeling? Welke vragen worden u tijdens het eerste gesprek gesteld? Wat is het verschil tussen een psycholoog en GZ-psycholoog en wanneer krijgt u medicatie?

Een behandeling voor psychische klachten is een spannende gebeurtenis. Om die spanning zoveel mogelijk weg te nemen, hebben we vlogs over het behandeltraject gemaakt. Hieronder nemen we u stap voor stap mee in een traject. Dit traject is een indicatie van hoe een GGZ-behandeling bij ons kan verlopen. Het is mogelijk dat dit verschilt met uw eigen traject.

Wilt u meer vlogs van ons bekijken? Volg ons dan op YouTube.

Behandeltraject

Hieronder vindt u een indicatie van hoe een behandeltraject kan verlopen. Dit voorbeeld kan mogelijk
verschillen met uw eigen traject.

De pre-intake

De eerste keer dat u bij MiCare komt, heeft u een pre-intakegesprek met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek brengt de assistent revalidatiearts uw situatie in kaart en ontvangt u informatie over ons revalidatiecentrum en over vergoedingen via de verzekering. Tijdens de pre-intake wordt het klantenportaal aangemaakt en worden een of meerdere vragenlijst(en) klaargezet. Deze vragenlijsten dient u na het gesprek thuis in te vullen.

MiCare Revalidatie is wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te controleren. Neem daarom bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee alsook uw verzekeringsbewijs.

De intake en ergotherapie

Intake
Naast uw afspraak met de ergotherapeut heeft u deze tweede week ook een afspraak met de revalidatiearts. Dit gesprek wordt ook wel de intake genoemd. Tijdens dit gesprek kijkt de revalidatiearts naar mogelijkheden om uw klachten te verminderen alsook hoe u anders met uw klachten kunt leren omgaan. Samen met hem of haar stelt u persoonlijke doelen op waaraan u tijdens het traject wilt werken. Verder stelt de revalidatiearts de revalidatiediagnose en bekijkt hij/zij welke behandelingen het meest passend is voor u. Het is mogelijk dat u direct start met revalidatie of dat u eerst start in de eerstelijnszorg. Aan de hand van uw klachten, verwachtingen, wensen en persoonlijke doelen stelt de revalidatiearts het definitieve behandelplan op.

Naast behandeling op locatie is het bij ons mogelijk om online therapie te ontvangen via beeldbellen. Dit wordt ook wel zorg op afstand genoemd. De revalidatiearts overlegt met u de mogelijkheden en uw voorkeuren.

Ergotherapie
In de tweede week heeft u een consult met de ergotherapeut. Tijdens dit consult legt de ergotherapeut uit wat ergotherapie inhoudt en wat u kunt verwachten. Daarnaast bespreekt u met de ergotherapeut uw dagindeling en tegen welke problemen u in het dagelijks leven aanloopt. Vervolgens bespreekt de ergotherapeut zijn/haar bevindingen met de revalidatiearts.

Indien een revalidatietraject of eerstelijnszorg wordt gestart, dan komt u eenmaal per week bij de ergotherapeut. Tijdens deze consulten biedt de ergotherapeut behandeling, begeleiding en tips en advies. Samen met u zoekt de ergotherapeut naar mogelijkheden en oplossingen, zodat u alledaagse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. [vlog wat is ergotherapie]

Psychologie en Fysiotherapie

Psychologie
In week 3 heeft u een consult met de psycholoog. De psycholoog kan u helpen met de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziekten. U kunt hierbij denken aan de verwerking van uw ziekte, acceptatie alsook angst(en) of depressieve gevoelens.
Tijdens het eerste gesprek stelt de psycholoog u vragen om eventuele psychische klachten in kaart te brengen. Samen met de psycholoog stelt u vervolgens doelen op waarbij uw hulpvraag en uw psychische problemen het uitgangspunt zijn.

Fysiotherapeut
Aan de hand van het behandelplan bespreekt de fysiotherapeut samen met u de doelen waaraan u tijdens de fysiotherapie wilt werken. De fysiotherapeut stelt een op maat gemaakt bewegingsprogramma op en bespreekt dit met u. Daarnaast geeft hij/zij u een korte rondleiding door de fysiozalen.

Tevens vindt in week 3 een planningsafspraak plaats waarin alle afspraken worden gepland voor de eerste 8 en de laatste 4 weken. Deze afspraken worden gemaakt in overleg met u.

Diëtetiek en PMT

Diëtetiek
Deze week heeft u afspraken gepland met de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de psycholoog. Daarnaast heeft u ook een afspraak met de diëtist. Dit is een eenmalig gesprek waarbij gekeken wordt of u een hulpvraag op het gebied van diëtetiek heeft. Indien er een hulpvraag is, kunnen vervolgafspraken worden gepland. Mocht er geen hulpvraag zijn, dan blijft het bij dit eenmalige gesprek. Tijdens het gesprek brengt de diëtist eventuele voedingsproblemen in kaart en biedt zij praktisch advies. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en voorkeuren.

Psychomotorisch therapeut (PMT)
Ook heeft u in deze periode een kennismaking met onze psychomotorische therapeut (PMT’er). Tijdens deze afspraak wordt uitleg gegeven over wat psychomotorische therapie inhoudt en wordt onderzocht of u hulpvragen heeft waarbij PMT ondersteunend kan zijn. Zijn er hulpvragen, dan ontvangt u psychomotorische therapie gedurende het traject. Wanneer er geen hulpvragen zijn, dan worden er geen verdere afspraken voor u gepland.

Behandelingen bij verschillende disciplines 

De behandelingen bij de verschillende disciplines (fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en eventueel diëtist en psychomotorisch therapeut) vinden plaats. Gedurende deze weken heeft u tweemaal een tussenevaluatie met de assistent revalidatiearts en met de revalidatiearts. Tijdens

Behandelingen gaan verder

Uw behandelingen bij de benodigde disciplines gaan verder.

Afspraak bij revalidatiearts

In week 15 heeft u een afspraak met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van uw traject geëvalueerd. Daarnaast heeft u in deze week ook een nazorggesprek. Tijdens dit gesprek worden uw toekomstplannen besproken voor wat betreft het voortzetten van de tips en adviezen en het bewegen na het traject. Verder worden de verschillende mogelijkheden die MiCare na het traject biedt, besproken en toegelicht.

Eindgesprek bij revalidatiearts

Na afronding van het revalidatietraject volgt een eindgesprek met de revalidatiearts. Tijdens dit gesprek worden uw doelen nogmaals samen geëvalueerd. Daarnaast bespreekt de revalidatiearts of verdere zorg noodzakelijk is.

Bij MiCare willen we behandelingen bieden die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Soms kan het zijn dat MiCare niet de juiste behandeling voor u kan bieden, en dat u elders beter geholpen kunt worden. In goed overleg met u en uw huisarts verwijzen we u door. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plaats komt en zo de best mogelijke behandeling krijgt.