Vitaliteitsprogramma

Vitaliteitsprogramma

Het doormaken van een ernstige ziekte, zoals corona is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen een dergelijke ziekte, maar ook de nasleep hier van kan een enorme impact hebben op lichamelijk, psychisch en cognitief vlak. Het herstel kan veel tijd vergen. Om heftige ervaringen en lichamelijke en/of psychische klachten te verwerken, biedt MiCare een vitaliteitsprogramma voor post Intensive Care (IC) en COVID-19 patiënten alsook voor hun naasten. Dit programma heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren zodat deze patiënten weer op een acceptabel niveau kunnen functioneren.

Het vitaliteitsprogramma is ontwikkeld door Chames Nouri, psycholoog en  voormalig IC-verpleegkundige. Het is een multidisciplinair programma dat  uit fysieke training, psychosociale begeleiding, informatie over voeding  en leefstijl en lotgenotencontact kan bestaan. Tijdens uw behandeltraject kunt u dus door meerdere zorgverleners binnen MiCare (psycholoog,  fysiotherapeut, ergotherapeut en/of diëtist) worden begeleid. Deze verschillende disciplines leveren vanuit hun expertise hun eigen unieke bijdrage aan de zorg die u nodig heeft. Waar nodig, werken zij nauw samen om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het vitaliteitsprogramma is gebaseerd op de positieve psychologie. Hier bij leert u voluit te leven en optimaal te functioneren met de beperkingen die u ervaart. De focus hierbij ligt niet op de beperkingen, maar vooral op uw eigen mogelijkheden en op gezondheidsbevordering. Tijdens de behandeling wordt u als cliënt weer in uw kracht gezet, leert u met eventuele beperkingen om te gaan en krijgt u de regie over uw leven terug.

Post IC- en COVID-19 patiënten die na hun ziekte een revalidatietraject  hebben gevolgd;

Post IC- en COVID-19 patiënten die na hun ziekte geen revalidatietraject  hebben gevolgd;

COVID-19 patiënten die geen ziekenhuisopname hebben gehad, maar  thuis hebben uitgeziekt;

Naasten van Post IC- en COVID-19 patiënten met psychische problemen. Patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen, vertonen vaak symptomen van Post Intensive Care Syndroom (PICS). Deze klachten kunnen  bestaan uit fysieke, psychische en/of cognitieve problemen en kunnen tot na een jaar nog blijven voortduren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid of benauwdheid
 • Spier)pijn
 • Post traumatische stressstoornis (PTSS)
 • Angstklachten
 • Slaapproblemen
 • Verlies aan spierkracht en/of -massa
 • Conditieverlies
 • Mobiliteitsproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Overprikkeling
 • Problemen met plannen en organiseren

Ook patiënten die thuis corona hebben doorgemaakt, kunnen boven staande klachten ervaren. Familie van patiënten kunnen klachten ervaren  die vooral psychisch van aard zijn. Dit wordt ook wel PICS-F genoemd.  Al deze klachten kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven  van de patiënt en van zijn/haar naasten. Het vitaliteitsprogramma helpt u de impact hierop te verkleinen of zelfs weg te nemen.

Het vitaliteitsprogramma vindt hoofdzakelijk in de eerste lijn plaats (fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek). In principe heeft u hiervoor geen verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden eerstelijnszorg alleen met een verwijzing. Controleer altijd eerst de polis van uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen later te voorkomen.

De psychologische behandeling binnen het vitaliteitsprogramma valt onder de Generalistische Basis GGZ. Een verwijzing hiervoor is noodzakelijk.

De meeste zorg binnen het vitaliteitsprogramma kan vergoed worden vanuit de basis en/of aanvullende zorgverzekering. De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Wij raden u aan deze vooraf te controleren. Houd er echter rekening mee dat deze zorg (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en psychologie/GGZ) onder het wettelijk eigen risico valt. Dit betekent dat u eerst het eigen risico moet betalen, mocht deze nog niet aan andere zorgkosten zijn opgegaan. Het eigen risico bedraagt  € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het vitaliteitsprogramma of de vergoeding hiervoor, neem dan gerust contact met ons op via 045 – 785 14 80.

Neem contact op

Aandoeningen

Behandelingen