Uw eerste gesprek bij MiCare

Uw eerste gesprek bij MiCare

Om in aanmerking te komen voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Uw eerste gesprek bij MiCare heeft u met onze basispsycholoog. Dit wordt ook wel de intake genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de psycholoog uw klachten en beperkingen in kaart. Daarnaast maakt de basispsycholoog een inschatting van de problematiek en de hulpvraag. Het is mogelijk dat de psycholoog u vraagt om een of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Het tweede gesprek heeft u bij een gz-psycholoog. Dit is een gespecialiseerde psycholoog. Een gz-psycholoog stelt diagnoses en start een behandeling. Naar aanleiding van het eerste gesprek en uw antwoorden uit de vragenlijst(en), stelt de gz-psycholoog u enkele aanvullende vragen. Eventueel worden er nog testen afgenomen. Vervolgens stelt de gz-psycholoog de diagnose en bepaalt hij/zij welke behandeling u binnen de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ u krijgt. Na deze informatie stelt de gz-psycholoog het definitieve behandelplan op en bespreekt dit met u. Indien noodzakelijk, krijgt u een psychiater toegewezen, voor het voorschrijven van medicatie.