In- en Exclusiecriteria MiCare GGZ

MiCare GGZ biedt diagnostiek en behandeling voor verschillende aandoeningen. Om gepaste zorg te kunnen bieden voor uw cliënten hanteren wij de volgende in- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria

 • De cliënt is 18 jaar of ouder;
 • De cliënt beheerst de Nederlandse taal voldoende;
 • De cliënt is bereid om deel te nemen aan diagnostiek;
 • De cliënt is gemotiveerd voor behandeling.

Er is sprake van:

 • Depressie;
 • Angststoornissen, waaronder een paniekstoornis, agorafobie en een gegeneraliseerde angststoornis;
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, zoals ziekteangststoornis of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
 • Persoonlijkheidsstoornis;
 • Posttraumatische stressstoornis;

Exclusiecriteria

 • Een cliënt in een letselschadeprocedure (na afronding van de procedure is er wel een indicatie voor behandeling);
 • Een cliënt met een hoge crisisgevoeligheid dan wel een cliënt in een crisissituatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van acute suïcidaliteit;
 • Een cliënt met een voorgeschiedenis in de forensische zorg.

Er is sprake van:

 • Ernstige problemen in de agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag;
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS) als primaire stoornis of hulpvraag;
 • AD(H)D als primaire stoornis of hulpvraag;
 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;
 • Een lichtverstandelijke beperking IQ < 85 (LVB)
 • Ernstige middelgerelateerde en verslavingsstoornissen;
 • Ernstige eetstoornissen;
 • Ernstige obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;
 • Ernstige bipolaire-stemmingsstoornissen;
 • Ernstige posttraumatische stressstoornissen;
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

In geval van afwijkende situaties vindt vooraf overleg plaats om na te gaan of de gevraagde zorg door ons kan worden verleend.