Klachten

Bij MiCare vinden wij het belangrijk dat u goede begeleiding en ondersteuning ontvangt. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag horen wij waar u tegenaan loopt. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u een klacht over de behandeling, de bejegening van een medewerker of over het beleid, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • Vul het klachtenformulier in. Dit formulier kunt u opvragen bij elke behandelaar of bij de receptie. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en lever dit in bij de receptie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging en gaat onze klachtencommissie met uw klacht aan de slag.
  • Heeft u een klacht of tip omtrent de algehele dienstaanbieding of het beleid?  Meld dit dan via het onderstaand formulier. Wilt u uw klacht of tip liever anoniem melden? Dan kunt u de invulvelden bij “Naam” en “E-mailadres” open laten. Onder “Bericht” vult u zo compleet mogelijk uw klacht of tip in. Het anoniem invullen van een klacht (dus zonder vermelding van een e-mailadres) betekent echter dat wij geen persoonlijke oplossing voor u kunnen vinden.

Heeft u een klacht en wilt u deze in vertrouwen met een persoon buiten de organisatie bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Drs. Suzan Kuijken: vertrouwenspersoon@micare-health.nl.

Meer informatie over het melden van een klacht vindt u in ons klachtenprotocol.

Heeft u een klacht of tip? Vult u dan het onderstaand formulier in