Leven na een beroerte

Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf alsook voor zijn of haar naasten. Bepaalde – wellicht eenvoudige – dingen gaan niet meer zoals voorheen. Mensen kunnen na een beroerte problemen ervaren bij het huishouden, op het werk of bij activiteiten als eten, drinken, wassen en aankleden. Het accepteren dat het leven na een beroerte is veranderd, valt veel mensen zwaar. Daarbij maakt het onbegrip bij de omgeving het hun vaak extra moeilijk. Na een beroerte hebben mensen vaak nog een lange en moeizame weg naar herstel te gaan.

Hoopvolle man na een beroerte

Hoe ziet uw leven uit na een beroerte?

Zoals u in ons artikel Wat is een beroerte? heeft kunnen lezen, zijn de gevolgen en beperkingen van een beroerte afhankelijk van het deel van de hersenen dat is beschadigd. De symptomen kunnen per persoon verschillen, zelfs als het om hetzelfde hersengebied gaat. Soms zijn de symptomen zichtbaar, zoals een verlamming, maar ook is er vaak sprake van onzichtbare symptomen. Vermoeidheid en concentratieproblemen zijn veel voorkomende onzichtbare problemen.

Mogelijk ervaart u problemen met zien, praten, emoties of met het onthouden van nieuwe informatie. Terug naar het werk gaan is vaak moeilijk. Vaak zijn er veranderingen nodig, zoals minder uren draaien of andere taken uitvoeren. Dit kan moeilijk zijn en kan voor onbegrip onder uw collega’s en leidinggevenden zorgen. Dit onbegrip ontstaat, omdat er – zoals ook het woord ‘onzichtbaar’ al aangeeft – niets aan u te zien is. U ziet er goed en gezond uit, terwijl u zich lichamelijk beroerd voelt en ernstige beperkingen heeft. Dit maakt het voor anderen vaak moeilijk om u te begrijpen. Een beroerte kan plots uw hele leven op de kop zetten.

Blijvende beperkingen

Bij een beroerte is het belangrijk dat u zo snel mogelijk in het ziekenhuis komt om schade aan de hersenen zo veel mogelijk te beperken. Zodra u weer thuis bent, kunnen de lichamelijke veranderingen het oppakken van uw dagelijkse activiteiten belemmeren. Niet alleen op uw werk, maar ook op sociaal gebied en bij eenvoudige dagelijkse handelingen kunt u opeens problemen ervaren. Het kan voorkomen dat activiteiten die u vroeger ontspannend vond, nu veel meer energie en inspanning van u vragen. Tijdens het eerste half jaar na de beroerte kunt u de grootste vooruitgang boeken, en dus de beste verbeteringen zien. Na het eerste jaar wordt deze kans kleiner. Tijdens een revalidatietraject leert u wat er nodig is om zo goed mogelijk te herstellen, maar ook hoe u met eventuele blijvende beperkingen kunt omgaan en hoe u deze leert te accepteren.

Voor wie kan Micare iets betekenen?

Nadat de neuroloog een beroerte heeft vastgesteld en eventuele behandeling met medicatie heeft opgestart en u thuis beperkingen in uw functioneren constateert, dan kunt u met de neuroloog of huisarts een revalidatietraject bij Micare bespreken.

Micare richt zich op mensen met mildere uitvalsverschijnselen, die niet opgenomen hoeven te blijven, maar wel in hun thuissituatie tegen diverse problemen aanlopen en baat kunnen hebben bij intensievere begeleiding voor hun herstel. Ook voor mensen met de meer onzichtbare problemen zoals vermoeidheid en concentratieproblemen kan Micare iets betekenen.

Hoe ziet een revalidatietraject eruit?

Na de verwijzing door de huisarts of neuroloog zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden om uw situatie, klachten en beperkingen in kaart te brengen en aan de hand daarvan een behandelplan op te stellen.

Wanneer er een revalidatietraject geadviseerd wordt, dan ontmoet u ook onze fysiotherapeuten, een ergotherapeut, een psycholoog alsook een logopediste en diëtist. Dit traject is vrij intensief. Ongeveer 4 maanden lang bent u 2 á 3 keer per week voor een aantal uur bij MiCare. Uw behandeltraject wordt volledig op maat gemaakt en afgestemd op doelen die u zelf samen met uw revalidatiearts opstelt. Wij zorgen ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Sportmaterialen en gezonde voeding

Fysiotherapie

Bij de fysiotherapie werkt u aan uw algehele conditie en spierkracht. Als u een verlamming of spierzwakte heeft van een bepaald ledemaat, dan wordt dit ledemaat zo veel mogelijk getraind. Ervaart u problemen bij lopen, dan krijgt u looptraining. De behandeling richt zich ook op het weer fit worden en op het verminderen van vermoeidheidsklachten.

Na een beroerte kunt u moeite hebben om meerdere taken gelijktijdig uit te voeren. Dit worden ook wel dubbeltaken genoemd. Een voorbeeld is autorijden. Voor uw beroerte ging autorijden vanzelf. U deed alles op de automatische piloot. U stuurde, duwde op het gas, keek om uw heen en wellicht luisterde u naar de radio en/of sprak u tegen de bijrijder. Na een beroerte kan dit alles niet meer zo gemakkelijk gaan. Autorijden kan opeens heel stressvol zijn met al deze dubbeltaken. U moet sturen, maar gelijktijdig ook opletten en gas geven of remmen. Onze fysiotherapeuten helpen u stap voor stap, zodat u steeds meer taken gelijktijdig weer kunt uitvoeren.

Verder leert u bij de fysiotherapie nieuwe lichamelijke grenzen kennen, en leert u om binnen deze grenzen te bewegen. Dit betekent dat u ook geleerd krijgt om op tijd pauzes te nemen. We werken, waar mogelijk, naar zelfstandig bewegen en sporten na het traject toe.

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt u bij uw dagelijkse activiteiten die niet meer gaan zoals vroeger. U kunt bijvoorbeeld problemen ervaren met aankleden of boodschappen doen. U kunt ook tegen problemen aanlopen op uw werk of bij een hobby of sport. Soms kan het zo zijn dat u bepaalde handelingen opnieuw moet aanleren of dat u deze op een andere manier moet leren uitvoeren. De ergotherapeut helpt u hierbij en raadt u aan om, waar nodig, hulpmiddelen (zoals spalken voor een klapvoet of een rollator) te gebruiken.

Tijdens de eerste afspraak brengt u samen met de ergotherapeut uw beperkingen in uw dagelijks leven in kaart. Vervolgens wordt er naar een realistisch doel gekeken waaraan u samen met uw ergotherapeut stap voor stap gaat werken. De ergotherapeut observeert uw houding alsook de manier waarop u bepaalde handelingen uitvoert. Dit alles met het achterliggende doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw zelfstandigheid te vergroten.

Indien noodzakelijk komt de ergotherapeut bij u op huisbezoek om te kijken of er geen aanpassingen nodig zijn in huis. Hierbij wordt er gekeken of het huis toegankelijk is voor bijvoorbeeld een rolstoel of rollator, of er geen drempels in huis zijn waarover u kunt vallen en/of struikelen, maar ook of er aanpassingen op de badkamer nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan een douchestoel, antislipmat, beugels of een toiletverhoger.

Zoals genoemd is er ook vaker sprake van meer onzichtbare gevolgen zoals vermoeidheid, moeite met concentreren, onthouden van nieuwe informatie en meerdere prikkels tegelijk verwerken. Dit kan ervoor zorgen dat dagelijkse handelingen langzamer gaan of meer energie kosten, en dat het werken niet meer lukt zoals voorheen. De ergotherapeut kan samen met u kijken naar manieren om hier handig mee om te gaan. Zo kan er een goede verdeling gemaakt worden van activiteiten en taken per dag en week. Een dergelijke verdeling is nodig voor een zo goed mogelijk herstel en balans.

 

In kaart brengen van prikkels

Psycholoog

Accepteren dat het leven na een beroerte is veranderd, is moeilijk. In het begin blijft u wellicht hopen dat het allemaal beter wordt. Het kan ook zijn dat u boos wordt of verdrietig als u aan uw klachten denkt. Naarmate de tijd vordert wordt echter de kans op verbetering kleiner en dient u te leren accepteren dat er blijvende beperkingen zijn. Onze psycholoog helpt u samen met de ergotherapeut om onzichtbare veranderingen op vlak van concentratie, geheugen, organiseren/plannen en verwerken van prikkels in kaart te brengen en adviezen te geven. Ook begeleidt de psycholoog u bij het verwerken van veranderingen in uw leven na uw beroerte en helpt u om hiermee te leren omgaan. Accepteren is belangrijk om de draad van uw leven weer op te kunnen pakken. Daarnaast is acceptatie nodig om de adviezen van de ergotherapeut en fysiotherapeut thuis toe te passen.

Na een beroerte kunt u mogelijk op onbegrip stuiten thuis of op het werk. Dit kan het proces vertragen. Onze psycholoog coacht en adviseert u hoe u hiermee om kunt gaan. Indien gewenst, kunt u uw partner of andere belangrijke personen meenemen om een stukje onbegrip aan te pakken.

Logopedie en diëtetiek

Na een beroerte kunt u moeite krijgen met kauwen of kan het eten anders gaan smaken. Daarnaast kunt u moeite hebben met de uitspraak van woorden, of het op de juiste woorden komen in een gesprek. De logopediste kan u helpen om u weer beter verstaanbaar te maken. Om ondervoeding te voorkomen, is het belangrijk dat de samenstelling van de voeding wordt aangepast. Samen met u kijkt onze diëtist naar een op maat gemaakt dieet. Hierbij wordt gekeken naar wat u nodig heeft, maar ook naar wat u graag eet. Ook kan onze diëtist u coachen en adviseren op het gebied van een gezonde leefstijl. Een gezond en gevarieerd dieet kan een nieuwe beroerte voorkomen. Heeft u overgewicht of een te hoog cholesterolgehalte en wilt u dit aanpakken? Ook hierbij helpt onze diëtist u graag.

Tijdens het revalidatietraject werken alle behandelaren nauw samen in een interdisciplinair team. Door deze goede samenwerking kunnen we u de juiste zorg bieden die u nodig heeft. Wij helpen u om met uw klachten en beperkingen te leren omgaan. Hierbij focussen wij ons op mogelijkheden. Samen met u kijken wij naar deze mogelijkheden om fysiek alsook mentaal het meest optimale uit uw leven te halen. We leren u nieuwe vaardigheden en manieren om met uw beperking(en) om te gaan en zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Wilt u meer weten over ons behandeltraject? Klik dan op Behandeling. Hier vindt u meer informatie over het traject, ons team, de behandelkosten, wachtlijst, enzovoort. Natuurlijk mag u ons ook bellen voor meer informatie. U kunt ons bereiken via 045 – 785 14 80.

Labels: beroerte, cva,

Gerelateerde berichten

Wat is een beroerte?