Logopedie

Samen met de logopedist gaat u aan de slag om te werken aan uw hulpvraag. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan stem- en/ of ademhalingsproblemen zoals heesheid, een globusgevoel of hyperventilatie. Er zal worden gewerkt middels verschillende technieken, oefeningen en handgrepen en u krijgt adviezen en tips voor thuis. Geen mens is hetzelfde, daarom is de aanpak die wordt gehanteerd ook maatwerk en wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden.

Wat is Logopedie?

Volgens de van Dale is logopedie een les in het gebruik van de stem, echter wijst de praktijk uit dat logopedie veel breder is dan dat. Logopedie richt zich op alle aspecten van de communicatie van hoofd tot buik. Wanneer u niet meer uw dagelijkse verrichtingen kunt uitvoeren, u wordt beperkt in uw dagelijks leven omdat; spreken, ademhalen of eten/ drinken niet meer vanzelfsprekend is, u wordt belemmerd door een gevoel alsof er iets blijft zitten in uw keel, een logopedist kan u helpen. Een logopedist onderzoekt, adviseert, en biedt behandeling wanneer u wordt belemmerd in uw dagelijks leven. Middels een persoonlijke aanpak probeert zij u zo goed mogelijk te kunnen helpen zodat u weer een stukje kwaliteit van leven terugkrijgt.

Love icon

Met welke klachten kunt u bij de logopedist terecht?

Bij de logopedist kunt u terecht voor uiteenlopende klachten. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Stemproblemen als bijvoorbeeld gevolg van spanning/ stress of een operatie. Stemproblemen kunnen zijn; heesheid, stemverlies;

  • Ademhalingsproblemen, zoals hyperventilatie;

  • Hypertonie van laryngeale spieren, hierdoor kan bijvoorbeeld een globusgevoel/ brokgevoel ontstaan (larynxmanipulatie);

  • Spreekangst;

  • Kaakklachten zoals kaakklemmen, ‘kaak schiet op slot’, oncomfortabele kaak- en of tangbeweging;

  • Slikklachten;

  • Bij herstel na COVID-19;

  • COPD;

  • Afwijkende mondgewoonten.

Werkwijze

Intake

Uw eerste afspraak bij MiCare is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek probeert de logopedist een zo goed mogelijk beeld van uw persoonlijke situatie te krijgen. Zij zal tijdens dit gesprek informatie verzamelen om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten, hulpvraag en andere belangrijke achtergrondinformatie die te maken kunnen hebben met uw klachten.
Samen met de logopedist stelt u vervolgens een realistisch behandeldoel op waaraan u tijdens de behandeling wilt werken. Omdat iedereen uniek is wordt een behandeling altijd op maat gemaakt. Elke behandeling bij MiCare heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het is belangrijk dat u bij de eerste afspraak iets meeneemt om u te kunnen identificeren zoals een identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort. Ook is het belangrijk dat u in ieder geval een verwijzing meeneemt van uw huisarts of medisch specialist.

Behandeling

Na het uitvoeren van een logopedisch onderzoek wordt gestart met de behandeling. De duur van een behandeling kan variëren, gemiddelde duurt deze 30 minuten. De frequentie van de behandeling en de duur van het behandeltraject zijn afhankelijk van verschillende factoren en zal altijd maatwerk zijn, afgestemd op wat u nodig heeft.

De logopedische behandeling wordt tussentijds met u geëvalueerd. Hierbij kijkt de logopedist samen met u naar uw doelen en voortgang. Ook zal daarbij worden gekeken naar hoe u de behandeling ervaart. Wat vindt u fijn en wat vindt u minder fijn? Indien noodzakelijk wordt de behandeling en/of doel(en) aangepast.

Bij MiCare werken behandelaars nauw met elkaar samen. Waar nodig wordt de expertise gevraagd van andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en psychologen.

Wanneer alle behandeldoelen aan bod zijn gekomen en uw vragen beantwoord zijn, wordt de behandeling afgerond. Na het afronden van de logopedie, kunt u altijd op een later moment bij (nieuwe) vragen opnieuw gebruik maken van logopedie (rekening houdend met uw vergoeding).

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Houd er rekening mee dat logopedie onder het eigen risico valt. Dit betekent dat u het eigen risico dient te betalen, mocht deze nog niet aan andere zorgkosten zijn opgegaan. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

Meer informatie?

Voor al uw vragen over logopedie kunt u terecht bij onze logopedist. Wilt u een afspraak maken met logopedist? Neem dan contact met ons op via 045 785 14 80 of gebruik ons contactformulier