MiCare gaat beperkt weer open

Langzaam lijkt het moment dat u weer ‘gewoon’ naar MiCare kunt gaan dichterbij te komen. Stap voor stap worden maatregelen versoepelt, maar veel restricties zullen echter blijven. Om corona-proof van start te kunnen gaan, hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Welke dit zijn, leggen wij u graag uit in dit artikel.

Stapsgewijs opschalen van behandelingen

In het kader van het ‘nieuwe normaal’ is er door het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door verschillende beroepsverenigingen besloten dat zorg weer veilig en verantwoord op locatie hervat mag worden, mits voldaan wordt aan de vastgestelde voorwaarden. Onze zorginstelling voldoet volledig aan deze voorwaarden en daarom beginnen wij maandag 18 mei met de eerste behandelingen op locatie.

MiCare Revalidatie en MiCare GGZ zullen beperkt de behandelingen op locatie opschalen. Hiermee verlagen wij het risico van verspreiding van het coronavirus. Dit betekent dat er drie behandelmogelijkheden zijn:

 • Behandeling via telefoon of videobellen;
 • Behandeling op locatie;
 • Een combinatie van beiden.

Welke optie het meest geschikt is, bepaalt de therapeut. Dit betekent dus dat niet iedereen direct op locatie kan worden behandeld. De therapeut beoordeelt de situatie van elke cliënt zorgvuldig aan de hand van een specifiek stappenplan. Cliënten met de meest noodzakelijke zorg worden als eerste op locatie behandeld, eventueel in combinatie met behandeling via videobellen. Cliënten die bij ons in behandeling zijn, worden deze week of volgende week door hun behandelaar gecontacteerd.

Fysiotherapiezaak bij MiCare

Stapsgewijs gaan we steeds meer cliënten op locatie behandelen, zodat uiteindelijk iedereen weer op locatie wordt behandeld. Deze geleidelijke opschaling zal conform de richtlijnen voor de diverse beroepsgroepen worden gedaan.

Strikte hygiëneregels voor behandeling op locatie

Om uw gezondheid en veiligheid en die van andere cliënten en van onze medewerkers te kunnen waarborgen, hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. De informatie vanuit de overheid, het RIVM en de verschillende beroepsverenigingen zijn hierbij leidend. Heeft u een afspraak bij MiCare, houd u zich dan aan onderstaande maatregelen:

 • Heeft u koorts, keelpijn, verkoudheidsklachten (niezen, hoesten of snotteren) of last van benauwdheid, blijf dan thuis. Bel op en kom niet naar MiCare. Ook als uw huisgenoten of gezinsleden koorts of benauwdheidsklachten hebben of als u huisgenoten of gezinsleden heeft bij wie corona is vastgesteld, bel op en kom niet naar MiCare.
 • Een dag voor uw afspraak nemen wij telefonisch contact met u op. Wij stellen u een aantal vragen om uit te sluiten dat u mogelijk symptomen heeft van corona. Geef een eerlijk antwoord op deze vragen.
 • Kom alleen naar uw afspraak of laat u brengen/halen. Kom precies op tijd en wacht buiten voor de voordeur bij de gemarkeerde strepen totdat u door uw behandelaar wordt opgehaald. Heeft u een intakegesprek? Kom precies op tijd en wacht buiten voor de voordeur bij de gemarkeerde strepen totdat u door onze receptioniste wordt opgehaald.
 • Kom niet naar MiCare zonder afspraak. Plan uw afspraak telefonisch.
 • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen met desinfecterende handgel. Bij de receptie, in de fysiozalen en in de behandelkamers vindt u pompjes met desinfecterende vloeistof.
 • Maak gebruik van papieren doekjes en gooi deze direct weg.
 • Houd met iedereen 1,5 meter afstand. Wanneer de fysieke afstand van 1,5 meter niet mogelijk is bij een behandeling, dan nemen wij beschermende maatregelen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Voorkom contact tussen uw handen en uw gezicht.
 • Maak gebruik van de looprichtingen in het pand.
 • Gebruik het toilet alleen in uiterste noodzaak. We raden u aan om vooraf thuis naar het toilet te gaan.
 • Neem een eigen badhanddoek of hoeslaken mee voor de behandelbank. Bij voorkeur een hoeslaken.
 • Heeft u fysiotherapie? Kleed u thuis om. De omkleedruimtes en douches zijn niet beschikbaar. Schoenen kunt u in de fysiozaal wisselen.
 • Ga na afloop direct naar huis.

Maatregelen die wij nemen:

 • Al onze medewerkers werken alleen als zij geen COVID-19 gerelateerde symptomen hebben.
 • Wij schudden geen handen, houden 1,5 meter afstand van elkaar en wassen onze handen voor en na elke behandeling minimaal 40 seconden met water en zeep.
 • Wij maken gebruik van plexiglasschermen.
 • Na elke afspraak worden behandelkamers geheel schoongemaakt. Ook fysioapparaten worden na gebruik steeds volledig gereinigd met een desinfectiemiddel.
 • Wij werken met tussenpozen van 10 minuten en voorkomen uitloop. We houden rekening met afspraken zodat niet te veel mensen op eenzelfde tijdstip aanwezig zijn.
 • In de fysiozaal mogen maximaal een therapeut en drie cliënten aanwezig zijn. Vanaf 1 juli mogen therapeuten samen 5 cliënten in de zaal gelijktijdig begeleiden.
 • Apparatuur staat op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Om mogelijke verspreiding van het coronavirus via lucht te voorkomen, maken wij in deze tijden geen gebruik van airconditioning.
 • Wij maken gebruik van de looprichtingen in het pand.

Wij begrijpen dat u wellicht zo snel mogelijk op locatie behandeld wilt worden, maar vragen tegelijk uw begrip voor onze werkwijze.

Labels: corona,