MiCare op het Wenckebach Symposium

Vandaag stonden wij voor de tweede maal op de informatiemarkt van het Wenckebach Symposium. Dit symposium is voor huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, medische specialisten en overige medici uit de eerste- en tweedelijnszorg en uit de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Het doel van dit symposium is transmurale samenwerking, overdracht van kennis en ervaring en het onderhouden van sociale contacten tussen collega’s onderling.

De informatiemarkt werd tijdens de pauzes en de lunch goed bezocht. Hoewel onze plaats niet zo ideaal was, hebben we toch verschillende mooie en interessante gesprekken gevoerd en nieuwe contacten opgedaan. Wij kijken dan ook terug op een mooie en geslaagde dag en willen de organisatie en de bezoekers aan onze stand hiervoor graag hartelijk bedanken.

Wenckebach symposium 2018