Micare slaagt voor VIPP B1

In samenwerking met haar EPD-leverancier Asterisque is MiCare geslaagd voor VIPP-doelstelling B1. Hiermee zijn de eerste stappen naar het digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en cliënten gezet.

Wat is VIPP?

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het doel van dit programma is om extra stappen te zetten om cliënten toegang te geven tot hun eigen medische gegevens. VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden zijn geïmplementeerd waardoor informatie-uitwisseling op een veilige manier mogelijk is.

De module B1 van dit programma richt zich op de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten rondom medicatie. Het doel van deze module is om het risico op medicatiefouten te verkleinen.

VIPP-assessment

Eind juni heeft een VIPP-assessment bij ons revalidatiecentrum plaatsgevonden. Tijdens dit assessment werd onderzocht in welke mate het door ons gebruikte EPD voldoet aan de normen die gesteld zijn aan het digitaal uitwisselen van gegevens rondom medicatie tussen zorgverleners en cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd conform het “Handboek VIPP fase 2 Eindtoets” versie 1.0 van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Deze uitvoeringsdienst voert regelingen uit voor o.a. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 

Instellingen voor medisch specialistische zorg, zoals MiCare, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Middels dit assessment wordt bovendien onderzocht of instellingen aan deze subsidienormen voldoen.

Resultaat

Deze week hebben wij alsook onze EPD-leverancier Asterisque een bevestiging ontvangen van de auditor dat wij voldoen aan alle normen die het Ministerie van VWS in het kader van het VIPP-programma heeft gesteld en die bepalend zijn voor de subsidieverstrekking inzake module B1.

Met deze prestatie draagt MiCare Revalidatie bij aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Behandelaren bij MiCare gebruiken en raadplegen een digitaal overzicht van medicatie bij elke behandeling. Cliënten hoeven dit overzicht niet meer bij hun apotheek op te vragen, tenzij zij hun apotheek geen toestemming hebben gegeven om medicatiegegevens met zorgverleners te delen. Indien cliënten deze toestemming wel hebben gegeven, kunnen zorgverleners binnen MiCare deze overzichten digitaal bij de apotheek opvragen. Deze uitwisseling gebeurt via een beveiligde omgeving. Zorgverleners hoeven op deze manier geen informatie over te typen, waardoor typefouten in medicatie worden voorkomen. Daarnaast hebben ze alle medicatiegegevens voorhanden, wat ook het veilig gebruik van medicijnen verhoogd.

Labels: certificering, VIPP,