Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van MiCare. De cliëntenraad wil dat er naar u wordt geluisterd, dat u goed wordt geïnformeerd en goed wordt behandeld.

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen, zoals zorg en dienstverlening, kwaliteit, patiëntveiligheid, communicatie, huisvesting, hygiëne, etc. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk voldoen aan uw verwachtingen.

Om de belangen van de cliënt goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de cliëntenraad weet wat er leeft onder de cliënten. De raad volgt nauwlettend beleidsvoorstellen en overlegt met de raad van bestuur.

Daarnaast voeren de leden regelmatig overleg met leidinggevenden over zaken die vanuit de cliënten worden aangedragen. U kunt ook zelf contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders zouden kunnen worden geregeld. Geef uw suggestie of idee door via e-mail clientenraad@micare-health.nl.

De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die alle cliënten aangaan en niet met individuele klachten. Heeft u een klacht over uw behandeling, dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en oud-cliënten. Momenteel bestaat de raad uit vier leden. De raad heeft regelmatig overleg bij MiCare. Op de agenda komen de lopende zaken aan de orde. De raad wordt bij haar taken ondersteund door een coach.

Cliëntenraadsleden:

  • Loes van den Broek-Peters (voorzitter)
  • Saïda Tiny
  • Thijs Braad
  • Wesley Ackermans
  • Ria Essers
  • Judith Indemans (coach)

Wilt u misschien de cliëntenraad komen versterken? De raad is op zoek naar cliënten en/of oud-cliënten, die:

  • betrokken zijn bij de zorg van MiCare;
  • het cliëntenbelang voorop stellen;
  • gemotiveerd zijn;

Heeft u ideeën, feedback en suggesties of wenst u meer info? Stuur uw mail naar: clientenraad@micare-health.nl

Voor eventuele klachten verwijzen wij u door naar ons secretariaat: T 045-785 14 80

MiCare Werkt

Over MiCare

Cursussen & Trainingen