No Show

No Show

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat. Voor intakes binnen de GGZ hanteren we hiervoor 48 uur.

De kosten voor een no-show per 2022 hebben wij als volgt opgesteld:

1e lijns:

Heeft u een afspraak gepland staan bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist en u meld zich te laat af of u verschijnt niet op de afspraak, dan zijn de no-show kosten voor de afspraak als volgt;

€ 25,00 voor een consult van 30 minuten en € 50,00 voor een consult van 60 minuten. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

GGZ

INTAKE: mocht u onverhoopt niet op uw Intakeafspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

BEHANDELING: indien u niet op uw behandelafspraak kunt verschijnen, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken.

Heeft u een afspraak gepland staan en u meld zicht te laat af of u verschijnt niet op de afspraak? dan zijn de kosten voor de afspraak bij de psycholoog € 100,- per behandeluur en bij de GZ-psycholoog € 120,- per behandeluur. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Voorbeeld GGZ:
Heeft u een behandelafspraak van 60 minuten bij de psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 100,-.

Heeft u een intakegesprek van 90 minuten bij de GZ-psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 180,-.

Voorkom een no-show tarief door tijdig uw afspraak telefonisch via 045 – 785 14 80 te annuleren. Wij verzetten uw afspraak graag voor u.

MiCare Werkt

Over MiCare

Cursussen & Trainingen