No Show

No Show

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat. Voor intakes binnen de GGZ hanteren we hiervoor 48 uur.

Klachten & Tips

Micare is continu bezig met zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent ook wij op de hoogte willen zijn van verbeteringspunten en klachten. Heeft u een klacht, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze klachtfunctionaris via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

  • Heeft u een klacht en wilt u deze in vertrouwen met een persoon buiten de organisatie bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Drs. Suzan Kuijken: vertrouwenspersoon@aratamehealth.nl.
  • Heeft u een geschil over de behandeling? dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie zorg.  https://www.degeschillencommissiezorg.nl

De kosten voor een no-show per 2022 hebben wij als volgt opgesteld:

1e lijns:

Heeft u een afspraak gepland staan bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist en u meld zich te laat af of u verschijnt niet op de afspraak, dan zijn de no-show kosten voor de afspraak als volgt;

€ 25,00 voor een consult van 30 minuten en € 50,00 voor een consult van 60 minuten. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

GGZ

INTAKE: mocht u onverhoopt niet op uw Intakeafspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

BEHANDELING: indien u niet op uw behandelafspraak kunt verschijnen, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken.

Heeft u een afspraak gepland staan en u meld zicht te laat af of u verschijnt niet op de afspraak? dan zijn de kosten voor de afspraak bij de psycholoog € 100,- per behandeluur en bij de GZ-psycholoog € 120,- per behandeluur. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Voorbeeld GGZ:
Heeft u een behandelafspraak van 60 minuten bij de psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 100,-.

Heeft u een intakegesprek van 90 minuten bij de GZ-psycholoog gepland, dan is de hoogte van het no-show tarief € 180,-.

Voorkom een no-show tarief door tijdig uw afspraak telefonisch via 045 – 785 14 80 te annuleren. Wij verzetten uw afspraak graag voor u.

MiCare Werkt

Over MiCare

Cursussen & Trainingen