Revalidatie na kanker

Behandelingen als chemo, bestraling, operaties of hormoonbehandelingen zijn vaak zware behandelingen die gepaard gaan met bijwerkingen. Gezonde weefsels, zoals spieren en gewrichten hebben het hierbij zwaar te verduren. Deze ingrijpende behandelingen vergen dan ook een periode van herstel. Nadat patiënten kankervrij zijn verklaard, zijn ze er nog niet. Ze hebben vaak nog een lange, moeizame weg te gaan. MiCare helpt deze patiënten een waardegericht leven te leiden door middel van revalidatie.

Afgelopen maandag was het Wereldkankerdag. Het thema van dit jaar was ‘late gevolgen’. Veel mensen die kanker hebben gehad, ervaren langdurige veranderingen, zoals vermoeidheid, een verminderde conditie of concentratieproblemen. Deze mensen zien er gezond uit, maar psychisch en lichamelijk voelen ze zich niet optimaal. Regelmatig ontvangen wij bij MiCare kankerpatiënten voor een revalidatietraject na kanker. Deze patiënten zijn schoon verklaard of uitbehandeld. Ze hebben lichamelijke beperkingen, de zogenaamde late gevolgen.

Revalideren bij MiCare Revalidatie

Bent u kankervrij, maar heeft u last van ‘late gevolgen’, zoals ook besproken in ons artikel ‘Late gevolgen na kanker’? Dan komt u in aanmerking voor revalidatie. Dit kan bij ons. U kunt zich bij ons zelf aanmelden. Zorg er dan voor dat u een verwijzing van uw arts heeft. U kunt zich ook door uw arts naar ons laten verwijzen. Wij hanteren geen wachtlijst. U kunt bij ons direct terecht.

Pand MiCare Revalidatie

Uw eerste gesprek vindt plaats met onze assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Eventueel dient u een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Vervolgens komt u op consult bij de revalidatiearts. De revalidatiearts bekijkt samen met u de mogelijkheden en geeft uiteindelijk de indicatie voor revalidatie. Komt u in aanmerking voor een revalidatietraject, dan ziet u naast de assistent revalidatiearts en de revalidatiearts, ook een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog en een diëtist. Ons doel is ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk leert omgaan met uw beperkingen, zodat u een waardegericht leven kunt leiden.

Revalidatiearts

Onze revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces voor elke cliënt. Hij/zij heeft daarbij ook de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. Hij/zij stelt de diagnose en geeft u uitleg hierover. Na de diagnose stelt hij/zij samen met u revalidatiedoelen op. Elke discipline kijkt vervolgens hoe zij hieraan invulling kunnen geven. Heeft u tijdens het traject andere revalidatiehulpvragen, ook dan kunt u bij onze revalidatiearts terecht.

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten richten zich op bewegingsproblemen die uw hele lichaam kunnen beïnvloeden. In overleg met u stellen zij een aantal doelen vast. Veel voorkomende doelen zijn:
• Het lichaam, de spieren en gewrichten versoepelen door beweging;
• Spierkracht opbouwen;
• Uithoudingsvermogen trainen;
• Mobiliteit verbeteren.

Werken aan deze doelen is niet altijd gemakkelijk. Het vergt veel tijd en energie. Tijdens het hele traject staan onze fysiotherapeuten u bij. Ze informeren u over mogelijkheden. Ze ondersteunen en motiveren u en proberen u plezier in beweging te geven. Daarnaast inspireren en activeren ze u tot een gezonde actieve leefstijl. Wellicht ervaart u angst om te bewegen of heeft u angst voor een terugval. Ook in dit geval staat de fysiotherapeut u bij en helpt hij/zij u uw situatie te relativeren.

Fysiotherapiezaak bij MiCare

Ergotherapie

Door kanker of de behandeling daarvan kunt u te maken krijgen met problemen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit kunnen ervoor zorgen dat u uw werk, hobby of sport niet meer kunt uitvoeren zoals u gewend bent. Ook kunt u problemen ervaren bij activiteiten als aankleden, koken of boodschappen doen. Samen met onze ergotherapeut worden uw beperkingen in uw dagelijks leven in kaart gebracht. Vervolgens wordt er naar een realistisch doel gekeken waar u samen met uw ergotherapeut stap voor stap naartoe gaat werken. Bepaalde dagelijkse handelingen worden hierbij geobserveerd, adviezen en/of tips worden gegeven en oefeningen of hulpmiddelen worden ingezet om uw beperking te verkleinen of weg te halen. Ook kijkt de ergotherapeut naar de manier waarop u uw energie verdeeld en onderzoekt hij/zij of dit mogelijk op een voor u meer adequate manier kan. Dit alles met het achterliggende doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw zelfstandigheid te vergroten.

Psychologie

Vindt u het moeilijk dat u bepaalde dingen niet meer kunt zoals vroeger? Voelt u zich onbegrepen door uw omgeving? Heeft u angst dat de kanker weer terugkeert? Onze psycholoog helpt u te leren accepteren dat u bent veranderd. Dit kan middels een aandachtstraining, gesprekken alsook een combinatie hiervan. Middels de ACT-methode leert u te kijken naar uw leven op dit moment en welke waarden voor u belangrijk zijn. Samen met u brengt onze psycholoog in kaart hoe u op dit moment met uw omgeving communiceert, bijvoorbeeld met uw partner, ouders, vrienden, collega’s, uw baas, enzovoort. Het is mogelijk om uw partner of andere belangrijke personen, zoals uw baas, mee te nemen om een stukje onbegrip aan te pakken. Verder maakt onze psycholoog uw sterke punten inzichtelijk en wordt er gekeken hoe u meer kunt halen uit deze sterkten. Ook wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met niet-helpende gedachten en het aangeven van grenzen. Hiervoor kunnen vaardigheidstrainingen of een assertiviteitstraining worden ingezet.

Diëtetiek

Bent u door kanker veel afgevallen of door het gebruik van medicatie (bijvoorbeeld prednison) bijgekomen, dan kan onze diëtist u adviseren en begeleiden. Onze diëtist bekijkt het huidige eetpatroon en vult dit waar nodig aan of toont u waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Bent u veel afgevallen, dan stimuleert en begeleidt onze diëtist u bij een energie- en eiwitverrijkt dieet. Dit dieet wordt volledig afgestemd op uw lichaam.

Tijdens het revalidatietraject werken alle behandelaren nauw samen in een interdisciplinair team. Door deze goede samenwerking kunnen we u de juiste zorg bieden die u nodig heeft. Wij helpen u te leren omgaan met uw klachten en beperkingen. Hierbij focussen wij ons op mogelijkheden. Samen met u kijken wij naar deze mogelijkheden om op fysiek alsook mentaal vlak het meest optimale uit uw behandeling te halen.

Wilt u meer weten over ons behandeltraject? Klik dan op Behandeling. Hier vindt u meer informatie over het traject en de duur van het traject, ons team, de behandelkosten, wachtlijst, enzovoort. Natuurlijk mag u ons ook bellen voor meer informatie. U kunt ons bereiken via 045-785 14 80.

Wilt u meer weten over de ‘late gevolgen’ van kanker? Lees dan ons artikel ‘Late gevolgen van kanker’.

Labels: kanker, Revalidatie,

Gerelateerde berichten