Hartaandoening


Hartklachten ontstaan door een aandoening aan het hart. Voorbeelden hiervan zijn een slechte bloedvoorziening van het hart, een hartinfarct of een stoornis in de hartkleppen.

Hartklachten hebben een grote impact op het leven. Niet alleen op het leven van degene met een hartklacht, maar ook voor de naasten. Veel mensen die een hartinfarct of hartoperatie hebben gehad voelen zich onzeker. Bij MiCare leert u zo goed mogelijk – fysiek, psychisch alsook sociaal – hiermee om te gaan en weer goed te functioneren.

Behandeling

Het behandelprogramma van MiCare is bedoeld voor mensen met een hartaandoening die hiermee willen leren omgaan en die hun kwaliteit van leven willen vergroten. Bij MiCare leren we om te gaan met uw lichamelijke grenzen, het vergroten van uw inspanningsvermogen en het weer zo zelfstandig mogelijk hervatten van uw activiteiten in het dagelijks leven.