Behandelkosten

Behandelkosten

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. U krijgt bij MiCare Revalidatie de garantie dat u – indien u verzekerd bent – geen eigen bijdrage heeft aan de zorg die u bij MiCare geniet.

“Als MiCare Revalidatie geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar, moet ik dan een deel van de kosten zelf betalen?”
Nee, dit is bij MiCare Revalidatie niet het geval. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. MiCare Revalidatie stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na beta- ling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u.

No-show beleid MiCare 2022

Bij Micare vinden we het belangrijk dat u niet onnodig lang hoeft te wachten op een afspraak. Daarnaast willen we, wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling bij ons, dat u daar zo snel als mogelijk mee kunt starten. Het is dan ook van belang dat de afspraken die wij samen met u plannen nagekomen worden. Wanneer u onverhoopt niet kunt of afwezig bent voor een afspraak is het van belang dat u deze tijdig afzegt. Wij hebben dan de ruimte om een andere cliënt in uw plaats te laten komen. Tevens kunt u ook gebruik maken van digitale behandeling dan/wel telefonische behandeling, als alternatief, wanneer u niet in staat bent om naar onze locatie te komen.

* Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen verschijnen, om welke reden dan ook, dan vragen we u om dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail kenbaar te maken via ons secretariaat.

De kosten voor een no-show per 2022 hebben wij als volgt opgesteld:

Heeft u een afspraak gepland staan bij de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist en u meld zich te laat af of verschijnt niet op de afspraak, dan zijn de no-show kosten voor de afspraak als volgt;

€ 25,00 voor een consult van 30 minuten en € 50,00 voor een consult van 60 minuten. Kosten zullen in rekening worden gebracht op basis van de geplande tijd.

Aandoeningen

Behandelingen