Behandelkosten

Behandelkosten

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. U krijgt bij MiCare Revalidatie de garantie dat u – indien u verzekerd bent – geen eigen bijdrage heeft aan de zorg die u bij MiCare geniet.

“Als MiCare Revalidatie geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar, moet ik dan een deel van de kosten zelf betalen?”
Nee, dit is bij MiCare Revalidatie niet het geval. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. MiCare Revalidatie stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na beta- ling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u.

No-show tarief
Helaas komt het wel eens voor dat cliënten zonder af te zeggen niet op hun afspraak verschijnen. Dit is niet alleen vervelend, maar ook had een andere cliënt in deze gereserveerde tijd geholpen kunnen worden. Om het niet nakomen van afspraken zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen wij een ‘no-show tarief’ hanteren.

Heeft u een afspraak en zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren af of helemaal niet? Dan kunnen wij € 75,- bij u in rekening brengen. Dit is ons ‘no-show tarief’. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Aandoeningen

Behandelingen