Succesvolle eerste nascholing

Gisteren hebben wij – in samenwerking met G. Willems (bedrijfsarts bij HumanCapitalCare) en drs. M. Ploemen (huisarts bij Huisartsenpraktijk Huijben-Ploemen) – onze eerste nascholing gehouden voor huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Deze nascholing ging over chronische pijn. Het was voor ons een mooie en geslaagde bijeenkomst.

Het programma

De avond begon met een heerlijk buffet met verschillende broodjes en soep op onze locatie. De deelnemers arriveerden tussen 17.30 en 18.30 uur. Gezien de beperkte ruimte was de opkomst hoog.

Buffet nascholing

Het programma bestond uit drie lezingen van ervaren sprekers. Drs. Paul Dobbelaar, sportarts en bewegingsarts bij Orbis Sport & Sports Surgery Clinic Dublin startte de avond met zijn lezing over sporten en bewegen met chronische pijn. Na deze lezing kwam drs. A. Haagmans aan het woord. Zij begon met een theoretische achtergrond van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en maakte hierbij een vergelijking met cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Ook besprak zij de hexaflexanalyse, die typerend is voor ACT. Tenslotte sloot onze revalidatiearts dr. V.F. Voerman de avond af met zijn lezing. Dr. Voerman besprak de verschillende aspecten van chronische pijn. Hierbij werd met name de aandacht gelegd op de achterliggende oorzaak van chronische pijn, waarbij neurofysiologische, psychologische en sociale factoren een rol spelen.

Accreditatie

Deelnemers krijgen 3 accreditatiepunten toegekend voor hun deelname aan deze nascholing. De presentie hebben wij vandaag ingevoerd. De punten zijn in het digitaal portfolio van de geregistreerden bijgeschreven.

Lezing Haagmans

Nascholingen 2019

We hebben veel enthousiaste reacties van deelnemers ontvangen alsook enkele verbeterpunten. Na deze eerste succesvolle nascholing komt er volgend jaar een vervolg hierop. Via deze website en via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte. Bent u huisarts, bedrijfsarts of verzekeringsarts en heeft u geen mailing ontvangen over deze nascholing, meld u dan aan via deze link.