Wat is chronische pijn?

In Nederland heeft 1 op de 5 volwassenen chronische pijn. Chronische pijn is een onzichtbare en onbegrepen aandoening die de kwaliteit van leven zwaar kan beïnvloeden. De pijn kan de dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby, sport, maar ook sociale contacten sterk belemmeren. De ernst van chronische pijn alsook de gevolgen op fysiek, psychologisch en sociaal vlak maken chronische pijn dan ook tot een complex probleem.

Wat is pijn en wat is chronische pijn?

Iedereen heeft wel eens pijn. U kunt vallen. U kunt zich stoten of branden. Ook kunt u pijn ervaren door overbelasting, een ontsteking of door een beknelling. Dergelijke pijn wordt acute pijn genoemd. Pijn is vervelend en voelt vaak onaangenaam aan. U voelt een stekende of zeurende pijn. Misschien heeft u last van een dof gevoel of van een branderige of kloppende pijn. Meestal verdwijnen deze acute pijnklachten na rust of een behandeling.

Soms duurt pijn langer. Wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden aanhouden, spreken we van chronische pijn. In tegenstelling tot acute pijn is de oorzaak van chronische pijn meestal niet duidelijk. Chronische pijn heeft niet alleen veel invloed op wat u kunt, maar ook op hoe u zich voelt. Chronische pijn kan de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden.

Oorzaak chronische pijn

De oorzaak van chronische pijn is meestal niet duidelijk. Chronische pijn kan als gevolg van acute pijn (bijvoorbeeld een letsel of na een operatie) ontstaan. Ook is het mogelijk dat chronische pijn ontstaat zonder dat er direct sprake is van een beschadiging in het lichaam of een ontsteking. Het zenuwstelsel kan gevoeliger zijn geworden, waardoor sensitisatie (overgevoeligheid) optreedt. Bij sensitisatie zijn mensen met pijn gevoeliger voor pijnprikkels. Het brein raakt overprikkeld. Hierdoor voelen zij sneller pijn.

Chronische pijn gaat vaak gepaard met de volgende aandoeningen:

 • Rugklachten, zoals hernia, ischias, whiplash en versleten wervels
 • Reuma
 • Fibromyalgie
 • Artrose
 • COPD
 • Nekklachten
 • Gewrichtsklachten
 • KANS, bijvoorbeeld muisarm of tenniselleboog
 • Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)
 • Hoofdpijn

Omdat chronische pijn voor medici vaak onverklaarbaar is, kunnen cliënten met chronische pijn het gevoel krijgen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Elke medisch specialist onderzoekt de oorzaak van de pijn binnen zijn eigen vakgebied. Kan hij/zij niets vinden, dan wordt een volgende specialist geraadpleegd.

Gevolgen van chronische pijn

Mensen met chronische pijn hebben vaak maanden, jaren of zelfs hun hele leven last van pijn. De pijn is voortdurend of afwisselend aanwezig. Door sensitisatie (overgevoeligheid van prikkels) kan de pijn zich uitbreiden, waardoor pijn op verschillende plekken in het lichaam wordt ervaren. Kleine bewegingen of aanrakingen kunnen vaak al veel pijn doen.

De gevolgen van chronische pijnklachten zijn niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch én sociaal van aard. Lichamelijk gezien gaan mensen met pijn bepaalde bewegingen of houdingen vermijden uit angst om pijn te voelen. Sporten gaat soms moeilijk, waardoor ook de conditie achteruit gaat. De pijn houdt hen ’s nachts wakker, waardoor zij zich door de dag moe voelen en zich moeilijk kunnen concentreren. Werken, sporten en het uitoefenen van een hobby worden steeds lastiger.

Ook reacties uit de omgeving kunnen invloed uitoefenen op hoe iemand met chronische pijn zich voelt. Chronische pijn is onzichtbaar en is daardoor moeilijk te begrijpen voor anderen. De pijn wordt dan ook vaak gezien als aanstellerij. Vanuit angst gaan mensen met pijn sociale situaties vermijden. Familie en vrienden komen steeds minder over de vloer. Chronische pijn kan zo leiden tot sociaal isolement, een lage eigenwaarde en/of een depressie. Negatieve emoties, zoals angst, somberheid en onzekerheid en negatieve gedachten houden de pijnbeleving in stand of verergeren dit en zorgen voor meer pijnklachten doordat het zenuwstelsel gevoeliger wordt gemaakt. Een vicieuze cirkel van pijn, vermoeidheid, stress en angst ontstaat op deze manier.

Behandeling van chronische pijn

Chronische pijn is in de meeste gevallen niet geneesbaar. Doordat bij chronische pijn zowel lichamelijke, psychische en sociale factoren een rol spelen, wordt chronische pijn als een complex probleem beschouwd. Toch zijn er meer mogelijkheden dan mensen denken. Bij chronische pijn is het belangrijk dat er niet naar de pijn en de oorzaak hiervan wordt gekeken, maar naar de gevolgen en met name de mogelijkheden. Waar heeft u moeite mee? Welke bewegingen doen pijn en vermijdt u? En wat betekent dit voor u, fysiek, psychisch alsook sociaal? Bij chronische pijn is het belangrijk dat u leert omgaan met uw pijn, maar ook dat u bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. Door anders met de pijn om te gaan, kan soms pijnvermindering worden bereikt.

Een bewezen en effectieve therapie bij het behandelen en het omgaan met chronische pijn is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT richt zich op zaken die mensen met pijn zelf direct kunt beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. Bij chronische pijn gaat het namelijk niet alleen om de ernst van de pijn, maar ook de invloed die emoties, gedachten en gedrag op het functioneren kunnen uitoefenen. Cliënten met chronische pijn leren hun pijn en de daarbij behorende vervelende emoties en gedachten te accepteren en worden gestimuleerd om persoonlijke doelen na te streven. Met ACT leren zij hun aandacht te richten op zaken die werkelijk van belang en waardevol voor hen zijn.

Meer informatie over het behandelen van chronische pijn bij MiCare

Wanneer contact opnemen?

Neem contact met uw huisarts of een revalidatiecentrum zoals MiCare op:

 • Als u langer dan 3 maanden veel pijn heeft;
 • Als de pijn toeneemt;
 • Als u moeite heeft om regelmatig te bewegen;
 • Als u hinder ondervindt in uw dagelijkse activiteiten;
 • Als u zich door de pijn angstig, onzeker of somber voelt.

Voor een poliklinische revalidatiebehandeling heeft u altijd een verwijzing nodig. Uw huisarts, medisch specialist en/of bedrijfsarts kan deze voor u uitschrijven.

Lees het verhaal van Peter

Labels: chronische pijn,