Zorgverlener


Zorgverleners binnen MiCare zijn speciaal opgeleid om revalidatiegeneeskundige handelingen en psychosociale begeleiding te kunnen verrichten. De zorgverleners van MiCare zijn revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, (gz-)psychologen, psychiaters, psychomotorische therapeuten, diëtisten en  orthopedagogen.

De behandelingen worden volledig onder toezicht van de hoofdbehandelaar uitgevoerd en aangestuurd door een assistent revalidatiearts/regiebehandelaar. Iedere behandelaar heeft daarnaast een opleiding binnen MiCare gevolgd om de werkwijze van MiCare te kunnen uitvoeren. Wij denken niet in kortetermijnbehandelingen, maar in duurzame oplossingen. Hierdoor wordt uw cliënt op maat behandeld en begeleid.

Informatie voor huisartsen

Samen zorgen we voor betere zorg

De zorg kan altijd beter en daar werken wij graag aan. MiCare werkt aan kwaliteit met het oog op duurzame oplossingen. De samenwerking en informatie van zorgprofessionals uit het werkveld is hierbij onontbeerlijk en daarom communiceren wij graag zo veel mogelijk met onze verwijzers. Huisartsen zijn vaak de spil tussen ons, de cliënt en de andere zorgprofessionals. Een goede samenwerking tussen al deze onderdelen is daarom van belang. Wij willen graag dat deze samenwerking zo soepel mogelijk verloopt, zodat u als huisarts er voordeel bij heeft, maar zeker ook dat onze gezamenlijke cliënt er zijn voordeel mee kan doen.

Wij werken met PGD (persoonlijk gezondheidsdossier van Asterisque). De cliënt kan hiermee zijn eigen klachten registreren en alle informatie omtrent zijn behandelingen te allen tijde inzien. Wilt u als arts ook informatie digitaal ontvangen, dan kunt u dat aanvragen. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst uw informatie digitaal ontvangt.

We hebben een verwijsformulier voor revalidatiegeneeskundige behandelingen alsook een voor GGZ-behandelingen gemaakt zodat het voor u eenvoudiger is om naar ons te verwijzen. De gegevens zijn beperkt die ingevuld moeten worden en de zorgvraag kan dan zeer snel verwerkt worden. Over het algemeen hebben wij geen wachttijden en kan een cliënt binnen 24 uur opgeroepen worden. Bent u als arts of instelling lid van Zorgdomein? Dan kunt u verwijzen via Zorgdomein.

Als u vragen heeft over de indicaties kunt u altijd contact opnemen met onze assistent revalidatiearts of regiebehandelaar. Zij kunnen uw casus bekijken op relevantie voor een MiCare-behandeling.

De revalidatiezorg wordt bij ons zowel op fysiek als op psychisch vlak volledig ondersteund. Wij hebben onze eigen revalidatiedeskundigen in dienst en direct toegang tot de revalidatiekliniek van Stichting Aratame Health. Voor veel vlakken is geen directe verwijzing nodig, maar wij zien graag een breed gedragen aanpak en juist de samenwerking met de huisarts verbetert de zorg.

Voor verwijzingen voor revalidatiegeneeskundige behandelingen, download het verwijsformulier, voor GGZ-behandelingen, download dit formulier. Vul het formulier in, print het uit en geef het uw cliënt mee.

Informatie voor medisch specialist

Zorg voor zorg

MiCare staat voor kwaliteit in de zorg. Samen zorgen we voor een duurzame oplossing van klachten. Specialisten en paramedici zijn uiteraard intensief bij de behandeling van cliënten betrokken. Een sterke interne- en externe communicatie en handelen volgens evidence based practices zorgen voor een kwaliteitsgerichte aanpak met een duurzaam effect.

MiCare werkt met resultaatgerichte protocollen voor zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire trajecten. Deze protocollen worden opgesteld aan de hand van best practices. Meerdere trajecten zijn ontwikkeld door onze interne en externe kennis te bundelen.

MiCare is het chronisch pijn centrum van Limburg. Ons chronisch pijn protocol heeft bij 90% van alle cliënten het gewenste effect. Ons zogenaamd “10 stappenplan” heeft een fase contingente opbouw waarbij achtereenvolgens de kracht, stabiliteit en bewegingsvrijheid worden verbeterd. Het is voor vele cliënten met bijvoorbeeld chronische rugklachten een uitkomst om weer de vrijheid van bewegen te mogen ervaren.

MiCare heeft zowel revalidatieprogramma’s waarin de fysieke als de psychische kant aan bod komt alsook basis en gespecialiseerde GGZ-behandelingen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons.

Bent u als arts of instelling lid van ZorgDomein? Dan kunt u verwijzen via ZorgDomein!

Voor verwijzingen voor revalidatiegeneeskundige behandelingen, download het verwijsformulier, voor GGZ-behandelingen, download dit formulier. Vul het formulier in, print het uit en geef het uw cliënt mee.