Zorgverleners

Cliënt verwijzen?

MiCare behandelt volwassen met fysieke en/of mentale klachten. Wij bieden medisch specialistische revalidatie, Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ en eerstelijnsfysiotherapie, -ergotherapie, -diëtetiek en handtherapie.

Wij hebben verschillende specialisten in huis, zoals revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een psychiater, GZ-psychologen, basispsychologen, een psychotherapeut, een psychomotorisch therapeut en een diëtist. Daarnaast zijn een orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker aan ons verbonden en hebben we een handtherapeut in huis. Doordat wij verschillende disciplines in huis hebben, kunnen wij zowel eenzijdige als multifactoriële klachten behandelen. Alle zorgprofessionals binnen MiCare werken nauw samen. Zo kunnen we uw cliënten de juiste zorg bieden die zij nodig hebben.

Vul het formulier in, print het en geef het uw cliënt mee.

MiCare Revalidatie biedt op maat gemaakte poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg aan volwassenen met:

  • Chronische pijn, waaronder fibromyalgie, reuma, artrose, hernia, etc.
  • Een hartaandoening
  • Een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • En na een beroerte (CVA)

Onze wachtlijst

Wij willen een toename aan en/of verergering van klachten voorkomen. Daarom hanteren wij een zo kort mogelijke wachtlijst. Cliënten kunnen binnen 1 á 2 weken bij MiCare Revalidatie op intake komen. Wanneer de cliënt in aanmerking komt voor revalidatie, kan hij/zij direct na de intake met de behandeling starten.

Verwijzen

U kunt cliënten via ZorgDomein aanmelden of door ons verwijsformulier voor poliklinische revalidatie in te vullen. Print het formulier en geef het uw cliënt mee.

Wilt u eerst met een revalidatiearts of assistent revalidatiearts over de situatie van uw cliënt overleggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80. Wij kunnen uw casus bekijken op relevantie voor een MiCare-behandeling.

MiCare GGZ biedt op maat gemaakte GGZ-behandelingen voor volwassenen en ouderen. Wij behandelen psychische klachten, zoals:

  • Depressies
  • Angststoornissen
  • Somatisch symptoomstoornissen en verwante stoornissen
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Lichte tot matige persoonlijkheidsstoornissen

Bekijk onze in- en exclusiecriteria.

Kenmerkend van onze behandeling is dat wij niet naar één specifieke klacht kijken. Door onze brede kijk op gezondheid gaan we uit van de mens als geheel. Dit betekent dat wij ook kijken naar verbanden tussen symptomen en systemen. Dankzij onze interdisciplinaire samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten kan uw cliënt bij ons ook voor ergotherapie, fysiotherapie en diëtetiek terecht. Bij ons vinden zij alle zorg onder één dak.

Onze wachtlijst

Wij willen een toename aan en/of verergering van klachten voorkomen. Daarom hanteren wij een zo kort mogelijke wachtlijst. Bekijk onze wachtlijst voor de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Verwijzen

U kunt cliënten via ZorgDomein aanmelden of door ons verwijsformulier voor poliklinische revalidatie in te vullen. Print het formulier en geef het uw cliënt mee.

Wilt u eerst met een revalidatiearts of assistent revalidatiearts over de situatie van uw cliënt overleggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80. Wij kunnen uw casus bekijken op relevantie voor een MiCare-behandeling.

MiCare biedt naast GGZ en revalidatie ook eerstelijnszorg aan. Cliënten kunnen bij ons terecht voor de volgende eerstelijnszorg:

Onze wachtlijst

Wij willen een toename aan en/of verergering van klachten voorkomen. Daarom hanteren wij een zo kort mogelijke wachtlijst. Cliënten kunnen binnen 1 á 2 weken bij ons terecht.

Verwijzen

Een verwijzing voor eerstelijnszorg is niet noodzakelijk, behalve als een verzekeraar dit nadrukkelijk aangeeft in haar polis. Een verwijzing voor eerstelijnszorg kunt u digitaal via ZorgDomein sturen.
Wilt u meer informatie over onze eerstelijnszorg, neem dan telefonisch contact met ons op via 045 – 785 14 80.

Nascholing Post-Covid –  dinsdagavond  5 juli

MiCare organiseert regelmatig geaccrediteerde nascholingen voor zorgverleners, waaronder huisartsten, bedrijfsartsen, medisch specialisten en POH’s.

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nascholing over Post IC/COVID-19. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 5 juli 2022 van 19.00-21.00 uur. Wilt u deelnemen aan deze nascholing, meldt u zich dan via dit formulier aan.