Zorgverlener


Zorgverleners binnen MiCare zijn speciaal opgeleid om revalidatie geneeskundige handelingen te kunnen verrichten. De zorgverleners van MiCare zijn maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, orthopedagogen en revalidatieartsen.

De behandelingen worden volledig onder toezicht van de hoofdbehandelaar uitgevoerd en aangestuurd door een zorgcoördinator. Iedere behandelaar heeft daarnaast een opleiding binnen MiCare gevolgd om de werkwijze van MiCare te kunnen uitvoeren. Wij denken niet in korte termijn behandeling, maar duurzame oplossingen, hierdoor wordt uw patiënt op maat behandeld en begeleid.

Informatie voor huisartsen

Samen zorgen we voor betere zorg

De zorg kan altijd beter en daar werken wij graag aan. MiCare werkt aan kwaliteit met het oog op duurzame oplossingen. De samenwerking en informatie van zorgprofessionals uit het werkveld is hierbij onontbeerlijk en daarom communiceren wij graag zo veel mogelijk met onze verwijzers. Huisartsen zijn vaak de spil tussen ons de cliënt en de andere zorg professionals. De samenwerking tussen al deze onderdelen is daarom van belang en wij willen graag dat deze zo soepel mogelijk kan verlopen zodat u als huisarts er voordeel bij heeft, maar zeker ook dat onze gezamenlijke cliënt er zijn voordeel mee kan doen.

Wij werken met PGD (persoonlijk gezondheidsdossier van Asterisque). De cliënt kan hiermee zijn eigen klachten registreren en alle informatie omtrent zijn behandelingen ten alle tijden in zien. Wilt u als arts ook informatie digitaal ontvangen, dan kunt u dat aanvragen en zorgen we dat u in de toekomst ook digitaal uw informatie krijgt.

We hebben een verwijsformulier gemaakt zodat het eenvoudiger is om te verwijzen naar ons. De gegevens zijn beperkt die ingevuld moeten worden en de zorgvraag kan dan zeer snel verwerkt worden. Over het algemeen hebben wij geen wachttijden en kan een cliënt binnen 24 uur opgeroepen worden. Bent u als arts of instelling lid van Zorgdomein? Dan kunt u verwijzen via Zorgdomein!

Als u vragen heeft over de indicaties kunt u altijd contact opnemen met onze zorgcoördinatoren. zij kunnen uw casus bekijken op relevantie voor een MiCare behandeling.

De zorg wordt bij ons zowel op fysiek als op psychisch vlak volledig ondersteund. Wij hebben onze eigen revalidatie deskundigen in dienst en direct toegang tot de revalidatie kliniek van Stichting Aratame Health. Voor veel vlakken is geen directe verwijzing nodig, maar wij zien graag een breed gedragen aanpak en juist de samenwerking met de huisarts verbeterd de zorg.

Voor verwijzingen download het verwijsformulier. Vul het formulier in, print het uit en geef het uw patiënt mee.

Informatie voor medisch specialist

Zorg voor zorg

MiCare staat voor kwaliteit in de zorg. Samen zorgen we voor een duurzame oplossing van klachten. Specialisten en paramedici zijn uiteraard intensief bij de behandeling van patiënten betrokken. Een sterke interne- en externe communicatie e en handelen volgens evidence based practices, zorgen voor een kwaliteitsgerichte aanpak met een duurzaam effect.

MiCare werkt met resultaatgerichte protocollen voor zowel mono-disciplinaire als multidisciplinaire trajecten. Deze protocollen worden opgesteld aan de hand van best practices. Meerdere trajecten zijn ontwikkeld  door onze interne- en externe kennis te bundelen.

MiCare is het chronisch pijn centrum van Limburg. Ons chronisch pijn protocol heeft bij 90% van alle patiënten het gewenste effect. Ons zogenaamd; “10 stappen plan”  heeft een fase contingente opbouw waarbij achtereenvolgens de kracht, stabiliteit en bewegingsvrijheid worden verbeterd. Het is voor vele patiënten met bijvoorbeeld chronische rugklachten een uitkomst om weer de vrijheid van bewegen te mogen ervaren.

MiCare heeft zowel revalidatie programma’s waarin de fysieke als de psychische kant aan bod komt.

Cliënten krijgen bij ons de garantie dat zij geen kosten hebben aan de zorg die ze bij ons genieten indien ze verzekerd zijn.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons.

Bent u als arts of instelling lid van ZorgDomein? Dan kunt u verwijzen via ZorgDomein!

Voor verwijzingen download het verwijsformulier. Vul het formulier in, print het uit en geef het uw patiënt mee.