Revalidatie

MiCare Revalidatie

MiCare Revalidatie biedt op maat gemaakte medisch specialistische revalidatiezorg aan cliënten met chronische pijn, restklachten na een beroerte (CVA) of alle overige niet aangeboren hersenletsels (NAH).

Bij MiCare willen we de kwaliteit van leven van cliënten met chronische pijn verbeteren. Pijn is echter voor iedereen anders. Dit betekent dat u bij ons een behandeling krijgt, die specifiek op uw situatie en klachten is afgestemd. Een interdisciplinair team begeleidt en behandelt u in uw zorgtraject. Dit team, bestaande uit onder andere een revalidatiearts, fysio-, ergotherapeut, psycholoog en diëtist, werkt intensief samen om tot de meest optimale behandeling te komen. PMT (Psychomotorische therapie ) en Diëtetiek vormen hier meermaals een aanvulling op.

MiCare Revalidatie hanteert korte wachtlijsten. Binnen 1 a 2 weken wordt een verwijzing in behandeling genomen om een verdere toename van klachten te voorkomen.

Zodra u een verwijzing van u huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist heeft, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Nadat de intake heeft plaatsgevonden en het behandelplan is opgesteld door de revalidatiearts, kunt u van start gaan met uw behandeltraject. Mocht de revalidatiearts besluiten dat wij niets voor u kunnen betekenen, dan zorgen we ervoor dat u op de juiste plaats terechtkomt.

Ons revalidatiecentrum is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn en maakt gebruik van een effectieve op de cliënt afgestemde methode om chronische pijn te behandelen. Samen met andere behandelaars en in- stellingen, die bij het netwerk zijn aangesloten, willen wij de kwaliteit van leven bij cliënten met chronische pijnklachten verbeteren.
Video

Aandoeningen

Behandelingen

Leren omgaan met pijn

Mensen met chronische pijnklachten horen vaak dat ze maar moeten leren leven met hun pijnklachten of dat er niets aangedaan kan worden. Herkent u deze uitspraken? Bij MiCare zijn we het hiermee niet eens. Veel voorkomende klachten, zoals rug- en nekklachten hebben meer behan- delmogelijkheden dan alleen medicatie en/of een operatie. Zelfs als een klacht niet volledig te verhelpen is, dan zijn er altijd mogelijkheden om de omstandigheden te verzachten.

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chro- nische ziekte of een blijvende beperking. Samen met de revalidatiearts en de overige disciplines stelt u persoonlijke doelen op. Wat wilt u graag bereiken? Wat wilt u weer kunnen doen? Daarnaast kijkt u samen met de arts naar de mogelijkheden die er zijn om uw klachten te verminderen alsook hoe u anders met uw klachten kunt omgaan. Ons doel is ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk leert omgaan met uw beperkingen, zodat u een waardegericht leven kunt leiden.