Behandelteam

Behandelteam

Het behandelteam bij MiCare Revalidatie bestaat uit verschillende behandelaars:

De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. Hij/zij stelt de diagnose, geeft uitleg hierover, verduidelijkt revalidatie hulpvragen en stelt samen met u de revalidatiedoelen op. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces.
De assistent revalidatiearts brengt alle problematiek (zorginhoudelijk) in kaart en geeft algemene uitleg over MiCare en de behandelingen die worden verzorgd. Daarnaast heeft de assistent revalidatiearts een coördinerende rol gedurende uw revalidatie behandeling. Zij volgt het traject en evalueert de behandeling samen met u. De assistent revalidatiearts is daarom ook altijd het aanspreekpunt gedurende de revalidatie behandeling.
De psycholoog biedt begeleiding bij de verwerking van lichamelijk of psychisch letsel en voor informatie hierover. Zo bespreekt u met de psycholoog hoe u met uw beperkingen omgaat en met de diverse sociale en emotionele gevolgen daarvan. De psycholoog stelt u vragen, geeft praktische tips en denkt mee over mogelijke oplossingen. Daarnaast richt de psycholoog zich zowel op de manier van denken als het doen en laten van de cliënt en zal er ook gebruik worden gemaakt van ontspanningstechnieken.
Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het versterken van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut geeft advies hoe u beter of anders kunt bewegen. U leert oefeningen en houdingen aan waardoor spieren en gewrichten weer beter gaan werken. U doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van uw spierkracht en uw conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van het evenwicht.
De ergotherapeut gaat samen met u aan de slag om praktische oplossingen te vinden voor moeilijkheden die u in de dagelijkse bezigheden ondervindt. U oefent allerlei dagelijkse dingen. De ergotherapeut kan u begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van uw energie over de dag en kan u adviseren over hulpbronnen in uw (thuis) omgeving.

ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment verder ASITT genoemd). 

ASITT een intake en behandelprotocol voor volwassenen met een sensorische integratie stoornis (verstoorde prikkelverwerking). 

 

Wat is sensorische integratie? 

Sensorische integratie is de soepele samenwerking (integratie) in je lichaam tussen waarnemen (sensoriek) en bewegen (motoriek). Sensorische integratie is het hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar koppelen en daarna op de juiste manier reageren. 

 

ASITT is een intake en behandelprotocol voor volwassenen met sensorische integratieproblemen (een stoornis rond prikkelverwerking). Dit kan o.a. zijn gekomen door een ongeval, val, een ziekte of langdurige periode van overbelasting. 

 Klachten waar u last van kunt hebben zijn: 

 

-Gevoel van onbalans/onhandigheid. 

-Overgevoeligheid voor licht en/of geluid en/of aanraking. 

-Duizeligheid/licht gevoel in het hoofd/misselijkheid. 

-Concentratie en geheugenproblemen. 

-Weinig energie hebben. 

-Last hebben van vermoeidheid. 

 

Doel 

Het doel van sensorische integratie therapie is het verbeteren van het proces van de sensorische integratie. Dit doen we door enerzijds psycho educatie over het proces van sensorische informatieverwerking en daarnaast het aanleren van compensatie strategieën, demptechnieken en gewenningsoefeningen. Waardoor u uiteindelijk weer meer regie ervaart over uw dagelijks handelen. 

De ASITT bestaat uit 3 onderdelen. De screenings/intakefase. Hierbij wordt er beoordeeld of overprikkelingsklachten op de voorgrond staan vervolgens bepaald deze informatie uit de intake of er daadwerkelijk gestart kan worden met het behandelprotocol. Het behandelprotocol bestaat uit fase 1 en fase 2. Fase 1 is de fundering en gaat voornamelijk over compensatie en aanleren van dempen en fase 2  gaat vooral over gewenning  

Naast het ASITT protocol is de reguliere ergotherapie een mooie aanvulling bij klachten van overprikkeling.  

 Onze ASITT therapeut Bo Jacobs kan na een intake beoordelen of uw klachten daadwerkelijk sensorische integratie problematiek is. Indien mogelijk kunt u dan starten met sensorische integratie therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het ASITT protocol. 

 

Herkent u een van de omschreven klachten of heeft u vragen neem dan gerust contact op met MiCare via info@micare-health.nl of bel naar 045 785 1480. Wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Volgens de van Dale is logopedie een les in het gebruik van de stem, echter wijst de praktijk uit dat logopedie veel breder is dan dat. Logopedie richt zich op alle aspecten van de communicatie van hoofd tot buik. Wanneer u niet meer uw dagelijkse verrichtingen kunt uitvoeren, u wordt beperkt in uw dagelijks leven omdat; spreken, ademhalen of eten/ drinken niet meer vanzelfsprekend is, u wordt belemmerd door een gevoel alsof er iets blijft zitten in uw keel, een logopedist kan u helpen. Een logopedist onderzoekt, adviseert, en biedt behandeling wanneer u wordt belemmerd in uw dagelijks leven. Middels een persoonlijke aanpak probeert zij u zo goed mogelijk te kunnen helpen zodat u weer een stukje kwaliteit van leven terugkrijgt.

PMT is de afkorting van psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij cliënten aan hun klachten en hulpvragen werken door te ervaren en te doen. Binnen de PMT wordt middels sport- spel, dans of lichaamsgerichte oefeningen gewerkt aan hulpvragen waar men moeilijkheden mee kan ondervinden. Voorbeelden van hulpvragen zijn het voelen en aangeven van grenzen, de assertiviteit vergroten, ontspanning bevorderen of het doorleven en uiten van emoties. 

Het doel van PMT is om gedragsverandering te activeren of daaraan een bijdrage te leveren. Cliënten gaan via deze ervaringsgerichte vorm voelen wat er in hun  lijf gebeurd en vanuit daar (zelf)inzicht krijgen in de manier waarop ze in het dagelijks leven handelen en zouden willen handelen. 

‘Ik heb door deze vorm van therapie mezelf weer terug gevonden en sta weer stevig in mijn schoenen en dat geeft enorm veel zelfvertrouwen.’

Aandoeningen

Behandelingen