Behandelteam

Behandelteam

Het behandelteam bij MiCare Revalidatie bestaat uit verschillende behandelaars:

De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. Hij/zij stelt de diagnose, geeft uitleg hierover, verduidelijkt revalidatie hulpvragen en stelt samen met u de revalidatiedoelen op. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces.
De assistent revalidatiearts brengt alle problematiek (zorginhoudelijk) in kaart en geeft algemene uitleg over MiCare en de behandelingen die worden verzorgd. Daarnaast heeft de assistent revalidatiearts een coördinerende rol gedurende uw revalidatie behandeling. Zij volgt het traject en evalueert de behandeling samen met u. De assistent revalidatiearts is daarom ook altijd het aanspreekpunt gedurende de revalidatie behandeling.
De psycholoog biedt begeleiding bij de verwerking van lichamelijk of psychisch letsel en voor informatie hierover. Zo bespreekt u met de psycholoog hoe u met uw beperkingen omgaat en met de diverse sociale en emotionele gevolgen daarvan. De psycholoog stelt u vragen, geeft praktische tips en denkt mee over mogelijke oplossingen. Daarnaast richt de psycholoog zich zowel op de manier van denken als het doen en laten van de cliënt en zal er ook gebruik worden gemaakt van ontspanningstechnieken.
Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het versterken van het bewegingsapparaat. De fysiotherapeut geeft advies hoe u beter of anders kunt bewegen. U leert oefeningen en houdingen aan waardoor spieren en gewrichten weer beter gaan werken. U doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van uw spierkracht en uw conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van het evenwicht.
De ergotherapeut gaat samen met u aan de slag om praktische oplossingen te vinden voor moeilijkheden die u in de dagelijkse bezigheden ondervindt. U oefent allerlei dagelijkse dingen. De ergotherapeut kan u begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van uw energie over de dag en kan u adviseren over hulpbronnen in uw (thuis) omgeving.
De diëtist kan door het behandelen met een bepaald eetpatroon uw lichamelijke gezondheid bevorderen. Samen zoekt u naar oplossingen om beter of anders te kunnen eten en drinken. Er wordt bijvoorbeeld advies gegeven over het verbeteren van uw voedingstoestand of over een gezonde leefstijl op het gebied van voeding.

PMT is de afkorting van psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij cliënten aan hun klachten en hulpvragen werken door te ervaren en te doen. Binnen de PMT wordt middels sport- spel, dans of lichaamsgerichte oefeningen gewerkt aan hulpvragen waar men moeilijkheden mee kan ondervinden. Voorbeelden van hulpvragen zijn het voelen en aangeven van grenzen, de assertiviteit vergroten, ontspanning bevorderen of het doorleven en uiten van emoties. 

Het doel van PMT is om gedragsverandering te activeren of daaraan een bijdrage te leveren. Cliënten gaan via deze ervaringsgerichte vorm voelen wat er in hun  lijf gebeurd en vanuit daar (zelf)inzicht krijgen in de manier waarop ze in het dagelijks leven handelen en zouden willen handelen. 

‘Ik heb door deze vorm van therapie mezelf weer terug gevonden en sta weer stevig in mijn schoenen en dat geeft enorm veel zelfvertrouwen.’

Aandoeningen

Behandelingen