Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Wat is niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is geen diagnose, maar een verzamelnaam voor uiteenlopend letsel aan de hersenen. De meest voorkomende oorzaken zijn een beroerte (CVA), hersenkneuzing, hersentumor, hersen(vlies)ontsteking of hersenschade na bijvoorbeeld reanimatie. Door een dergelijk letsel kunnen verschillende stoornissen ontstaan. Welke dat zijn, hangt onder andere af van de plaats en ernst van het letsel. Zo kunt u problemen ervaren met bewegen, eten, praten, zien, denken, begrijpen, concentreren en waarnemen. Ook kan gedrag veranderen en speelt vermoeidheid bijna altijd een rol. Er zijn dus zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH mogelijk.

Aandoeningen

Behandelingen

Behandeling niet aangeboren hersenletsel

Tijdens de revalidatie bekijken we waar u last van heeft en beoordelen we met elkaar of er verschil is in hoe u voor en na het NAH functioneert. Op basis van deze bevindingen krijgt u een behandelprogramma op maat. Het doel van de revalidatie is om te leren omgaan met uw beperkingen. U leert nieuwe vaardigheden en manieren om met uw problemen om te gaan. Daarnaast ontvangt u advies over het verbeteren van de communicatie met anderen en leert u uw zelfverzorging, huishouden of dagbesteding beter aan te pakken. Daarnaast vergroten we de lichamelijke functies, vaardigheden en belastbaarheid.